Агенция за подбор на персонал Adecco Bulgaria Ltd. търси да назначи за свой клиент – водещ световен производител на лепила, уплътнения, Експерт качествени измервания, който да извършва инспекции на входящи суровини и изпитване на готовите продукти.

Задължения и отговорности

 1. Вземане на проби от суровини, готови продукти и материали и качествено извършване на тестове в съответствие с плановете за контрол и утвърдените методи.
 2. Регистриране в съответните формуляри и SAP на резултатите от извършените тестове.
 3. Информиране на мениджъра по качество за установени несъответствия.
 4. Отговаря за спазването на вътрешните правила за трудов ред и  здравословни и безопасни условия на труд.

Изисквания

 • Средно или висше образование, за предпочитане Химия или Строителство;
 • Компютърна грамотност – работа с Windows и MS Office.

Предложението

 • Транспорт до работното място – с. Мировяне;
 • Ваучери за храна;
 • Допълнително здравно осигуряване;
 • 25 дни платен отпуск.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография