Експерт/ главен експерт/ асистент

Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Изисквания

 • Бакалавърска или магистърска степен в областта на химията, инженерната химия, медицинската химия;
 • Умения:
  • практически лабораторен опит в областта на аналитичната химия;
  • добра компютърна грамотност;
  • умения за работа в екип;
  • ползване на английски език е предимство;
  • опит с инструментални методи (газова хроматография, течна хроматография) е предимство.
 • Персонални качества: отговорност, организираност, креативност, точно и срочно изпълнение на поставените задачи, комуникативност.

Предложението

 • Интересна работа на пълен работен ден, възможност за следдипломно обучение и академично развитие по акредитираните научни специалности в НЦОЗА.

Необходими документи за кандидатстване

 • Заявление до Директора на НЦОЗА с мотивационно писмо;
 • Автобиография (CV) по европейски образец;
 • Копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“;
 • Копие от официален документ, удостоверяващ владеенето на английски език (ако притежават такъв).

Подаване на документи: НЦОЗА, бул. „Акад. Ив. Ев. Гешов“ №15, ет.4, стая № 16 – Деловодство.

Приемно време: от 9.00 до 12.00 и от 12.30 до 17.00 от понеделник до петък.

Тел. за връзка 02 8056 310

Срок за подаване на документите: 15 декември 2023 г.

За повече информация тел.: 02 8056-386, 204 – отдел „Химични фактори“
За повече информация тел.: 02 8056-375, 245 – отдел „Състав на храни и потребителски продукти“