ЕКСПЕРТ РЕГИСТРАЦИИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

Отдел "Регистрация" на Чайкафарма висококачествените лекарства АД търси да назначи:

ЕКСПЕРТ РЕГИСТРАЦИИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ
Месторабота: София

Изисквания за заемане на длъжността:
- Завършено висше образование: фармацевт, химик или биолог;
- ОТЛИЧНО ВЛАДЕЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК;
- Стаж в областта на фармацевтично-регулаторната и регистрационна дейност на лекарствените продукти минимум 1 година.

Описание:
- Изготвя и оценява документация за регистрация на лекарствени продукти по национални и международни процедури;
- Изготвя документация за регистриране на продуктови цени и вписване в Позитивен списък, като се придържа стриктно към местното и международното законодателство;
- Проучва, познава и анализира нормативната уредба в областта на лекарствените продукти, включително приложимите актове на ЕС;
- Поддържа издадените на Дружеството разрешения за употреба на лекарствените продукти и подава промени по обстоятелствата, вписани в тях;
- Подготвя информацията, необходима за изготвянето на първичното и вторичното опаковане на лекарствените продукти.
- Поддържа съответните данни в регулаторните системи и бази данни;
- Ежедневно извършва дейност за точното спазване на одобрените процеси и своевременно изпълнение на възложените задачи. Активно комуникира и извършва координация със съответните отдели и външни партньори.

Компанията предлага:
- Работа в динамична среда;
- Възможности за професионално развитие;
- МНОГО ДОБРО МОТИВИРАЩО ЗАПЛАЩАНЕ.

ПОЗИЦИЯТА Е НА ТРУДОВ ДОГОВОР, НА ПЪЛЕН РАБОТЕН ДЕН!

Ако търсите възможност за професионално развитие в голяма компания с отлични условия на труд, ако сте комуникативни и творчески личности и имате готовност за динамична работа, моля, изпратете актуални автобиография, мотивационно писмо, диплома и снимка на e-mail: jobs@tchaikapharma.com