Задължения и отговорности

 • Водене на отчетност на отпадъци;
 • Изготвяне на годишни отчети за отпадъци;
 • Изготвяне и съгласуване на документация съгласно Българското екологично законодателство, въвеждане на информация в НИСО;
 • Консултира външни лица – клиенти и партньори на дружеството, с цел идентифициране и утвърждаване на отпадъците;
 • Отговаря за наличностите, движението, правилното събиране, съхранение и транспортиране на отпадъците от дейността на дружеството.

Изисквания

 • Образование: Висше – специалност „Екология” или „Химия и Екология”;
 • Отлична компютърна грамотност, умения за работа със специализиран софтуер;
 • Много добро познаване на българското екологично законодателство;
 • Опит на подобна позиция минимум 5 години ;
 • Умение за работа в екип;
 • Шофьорска книжка кат. В, активен шофьор.

Предложението

 • Много добро възнаграждение;
 • Конкурентно заплащане;
 • 5-дневна работна седмица;
 • Работа в екип от професионалисти;
 • Коректно отношение и приятна работна атмосфера;
 • Възможност за професионално развитие.

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография;
 • Актуална снимка.