Изисквания

  • Организира, подготвя отговорно, старателно и целенасочено уроците;
  • Подбира и планира средства и материали за реализация на образователната дейност, адаптирайки ги спрямо индивидуалните нужди, способности и интереси на всеки ученик;
  • Разполага с компютър и високоскоростен интернет.

Необходими документи за кандидатстване

  • Автобиография – Европейски формат с актуална снимка;
  • Мотивационно писмо;
  • Диплома за завършено образование.

Позицията е на граждански договор.

Юридическо лице за контакт: Eлектрона Академия ЕООД