Координатор Клинични изпитвания

Ар енд Ди Сървисиз ООД е дружество, утвърдено в изграждането и менажирарането на центрове за провеждане на клинични изпитвания в лечебни заведения.
В момента фирмата търси да назначи специалист на позиция:

Координатор Клинични изпитвания
Месторабота: гр. София

Основни задължения и отговорности:
• Подпомага извършването на клинични изпитвания и дейността на изследователския екип
• Комуникира и организира график с пациенти, лекари и представители на Възложителя
• Извършва подготовка на центъра за всички визити
• Следи текущото състоянието и наличност на предоставените от възложителя материали
• Регулярно изготвя доклади за текущия статус на провежданите изпитвания, както и окончателен доклад при закриване на центъра

Изисквания към кандидата:
• Кандидатите трябва да имат висше образование по естествени науки (фармация, биология, химия, в областта на общественото здраве и здравните грижи, вкл. медицински сестри, кинезитерапевти и др.);
• Добра компютърна грамотност;
• Добро владеене на английски език (устно и писмено)
• Валидна шофьорска книжка

Компанията предлага
• трудов договор на пълен работен ден;
• добро възнаграждение и отлични условия на труд;
• работа с млад и амбициозен екип в динамична среда;
• възможност за развитие;
• обучения в страната и чужбина.

При интерес от Ваша страна, изпратете автобиография в европейски формат с актуална снимка на e-mail: office@rdservices.org