Бранд мениджър – Фитофармацевтици

Задължения и отговорности

 1. Създаване и поддържане на отлични професионални отношения с фармацевти, ОПЛ и специалисти. Активна работа в посока привличане на нови клиенти и увеличаване на пазарния дял.
 2. Отговаря за изпълнението на поставените цели за продажба на определените фитофармацевтични продукти (медицински изделия, хранителни добавки и козметични продукти).
 3. Активно участие в съграждането на маркетинговата стратегия за разпространението на определените продукти.
 4. Съставя самостоятелно ежемесечните си планове и се отчита на прекия си ръководител.
 5. Участва активно в организацията и подготовката на събития (форуми, конференции, изложения и др.).

Вашият профил

 • Вие сте човек с остър като бръснач търговски нюх, който не се отказва независимо от трудностите;
 • За Вас не съществува затворена врата;
 • Умеете да комуникирате ефективно и притежавате отличителна харизма;
 • Умеете да преследвате поставени цели;
 • Не се плашите от предизвикателството да налагате на пазара изцяло нови продукти и концепции;
 • Любознателен/а сте и желаете да поддържате много високо ниво на професионална компетенция;
 • Уважавате лекарската/фармацевтичната професия.

Изисквания

 • Висше образование – Медицина, Фармация, Биология, Химия, Биотехнологии, Здравен мениджмънт или друга релевантна дисциплина;
 • Минимум 1 година опит в продажбите в медицинската сфера;
 • Готовност за много активно пътуване и командировки;
 • Умение за автономна работа;
 • Амбициозност, отличен търговски нюх, творчески дух, страст към предизвикателствата;
 • Желание за дългогодишно кариерно развитие;
 • Търпение – отчетете факта, че сме млада компания и това носи със себе си както много позитиви, така и някои негативи, които само времето премахва.
 • Отлични умения за комуникация и изграждане на устойчиви контакти;
 • Компютърна грамотност;
 • Валидна книжка за управление на МПС.

Предимства

 • Владеенето на чужди езици;
 • Лидерските качества;
 • Силен интерес към медицинските изделия.

Предложението

 • Приятелско отношение, искрени усмивки и много подкрепа;
 • Стабилна и отговорна работна среда;
 • Изключително обширно обучение и възможност за професионално развитие;
 • Мотивиращи условия на труд и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати;
 • Допълни бонуси под формата на материални/финансови придобивки в зависимост от вашето представяне.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Актуална снимка.