Новини

Национален конкурс за Наградата “Проф. Христо Баларев“ на Съюза на химиците в България - “Изявен млад учен в областта на неорганичната химия“

Наградата се дава на млад български учен на възраст до 35 г., за постижения в областта на неорганичната химия и на неорганичните материали, разработени изцяло или в по-голямата си част в България през последните три календарни години, самостоятелно от кандидатстващия или в съавторство. Наградата е индивидуална-парична от 800 лв. и почетна грамота от СХБ и се присъжда само на български граждани. За участнички майки възрастта се увеличава с по една година за всяко дете. Млад учен, удостоен веднъж с наградата не може да кандидатства втори път.

Софийски фестивал на науката 10-13 май 2018 г. в София Тех Парк

Създаден през 2011 г. от Британски съвет и Форум Демокрит, под патронажа на Министерството на образованието и науката, още с първото си издание фестивалът спечели голям брой фенове.

Фестивалът е мястото, където няма граница между наука и култура. Събитието е включено в Културния календар на София и се провежда в партньорство със Столична община.
Софийският фестивал на науката е съучредител на Българската фестивална асоциация.

Информационна среща за стипендиите ДААД /Германска служба за академичен обмен/

Повече от 25 години ДААД възлага на Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий” администрирането на стипендиите на ДААД /Германска служба за академичен обмен/. Стипендиите на ДААД са насочени към студенти – летни езикови курсове и магистърски стипендии за всички специалности; както и за преподаватели, докторанти и млади учени – изследователски стипендии. Селекцията на кандидатите се извършва от комисия, чиито членове са представители на университети в Германия, български университетски преподаватели, подбрани от МФ „Св. Св.

Лекция на Нобеловия лауреат по химия, проф. Жан-Мари Лен

В рамките на съвместна инициатива "Срещите на бъдещето" между Българска академия на науките и Френския културен институт, на 4 май (петък) от 11 часа в залата на Института по механика (научен комплекс 1, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4), ще се проведе среща с Нобеловия лауреат по химия за 1987 г. - проф. Жан-Мари Лен.

Той ще изнесе лекция на тема: Perspectives in Chemistry: Molecular – Supramolecular – Adaptive Chemistry

Резюмето на лекцията можете да прочетете тук: https://goo.gl/KYG2Ei

Национален конкурс за наградата на академик Иван Юхновски "Изявен млад учен в областта на органичната химия" - 2018

За втора година, Химикотехнологичния и металургичен университет и Съюза на химиците в България организират Националния конкурс за наградата на академик Иван Юхновски "Изявен млад учен в областта на органичната химия" - 2018.
Наградата се дава на млад български учен, на възраст до 35 г., за изследвания в областта на органичната химия, извършени от него в България.

Страници

Subscribe to RSS - блогове