Ключови думи: quadrupolarizability

Заредена повърхност, кондензатор и Галвани потенциал в квадруполна среда

Радомир И. Славчов*, Иглика М. Димитрова

Катедра по физикохимия, Факултет по химия и фармация, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, бул. „Дж. Баучър” №1, София 1164

Резюме: Разгледани са няколко следствия от макроскопските уравнения на Максуел в квадруполна среда при плоска симетрия. Първият изследван проблем е този за заредена повърхност в квадруполна среда. Изведени са необходимите гранични условия върху повърхността. Оказва се, че наличието на квадруполни членове в уравнението на Кулон води до регуляризация на потенциала – полето при заредена повърхност става непрекъсната функция. Аналогична регуляризация се оказва налична и при задачата за безкрайно тънък кондензатор – вместо класическия скок на потенциала, в квадруполна среда подобен диполен слой създава непрекъснат потенциал, а полето му се разпространява на няколко ангстрьома разстояние извън стените на кондензатора. Изследвана е още и задачата за потенциала при междуфазова граница между две квадруполни среди; източници на този потенциал са нормалният диполен момент PzS на междуфазовата граница и Галвани потенциалът на двете обемни фази. Полученото поле силно се различава от класическото решение на уравнението на Поасон-Болцман и показва някои съвършено нови свойства, без аналог в класическата електростатична теория. Най-забележителното от тях е, че безкрайно разреден воден електролитен развор в контакт с хидрофобна фаза има значителен отрицателен повърхностен потенциал,свързан просто с диполния момент на повърхността: φS = PzSε, където Δε е разликата в диелектричните проницаемости на двете среди.

Графично резюме:

GA-Slavchov

pdf

 Bulg. J. Chem. 3 (2014) 51-62

Ключови думи

, , , , , ,