Ключови думи: fluorescent dyes

Флуоресцентно маркиране на протеини – основни подходи и приложения

Стефка Калоянова1*, Стела Минковска2, Камелия Винкетова3, Росица Тропчева4, Светла Данова4

1Факултет по химия и фармация, СУ „Св. Климент Охридски”, бул. Джеймс Баучер 1, София 1164; 2Институт по катализ, БАН, ул. Акад. Г. Бончев, блок 11, София 1113; 3Институт по биология и имунология на размножаването, БАН, бул. Цариградско шосе 73, София 1113; 4Институт по микробиология, БАН, ул. Акад. Г. Бончев, блок 26, София 111 

Резюме: Необходимостта от изучаване на клетъчните процеси на молекулно ниво е в основата на разработването на нови методи за флуоресцентно маркиране на различни биологични обекти. Техниките за визуализиране на протеини in vivo и in vitro позволяват селективно проследяване на физичните им свойства и функции, което е от голямо значение в биохимичните и медицински изследвания. Натрупаните през последните години данни в областта на молекулярната биология и органичната химия позволи създаването на няколко нови класове флуоресцентни маркери и наложи нови тенденции в белязането на биомолекулите. Настоящата обзорна статия обобщава предимствата и ограниченията на най-често използваните техники и флуорогенни багрила за маркиране на протеини.

Графично резюмеGA1307pdfBulg. J. Chem. 2 (2013) 77-91

Ключови думи

, , ,