Ключови думи: fluorescence probes

Цианинови багрила за маркиране на биообекти

Стефка Калоянова, Тодор Делигеоргиев, Недялко Лесев, Алексей Василев, Николай Гаджев, Алекси Алексиев

СУ „ Св. Кл. Охридски”, Факултет по химия и фармация, бул. Джеймс Баучер 1, София 1164

Резюме: С представената работа целим да обобщим част от основните и най-значими за практиката, според нас, био-приложения на цианиновите багрила през последните години. Те имат голямо значение за развитието на молекулярната биология, биотехнологиите, медицинските анализи, както и при клиничните изпитания и употребата на редица медицински продукти и апаратура.

Графично резюме

 Bulg. J. Chem. 1 (2012) 15-28

Ключови думи

, ,