Ключови думи: ELISA

Имуноаналитични техники за анализ

Силвия Стойкова1,2,* и Васил Атанасов1,2

1 Факултет по химия и фармация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, бул. Джеймс Баучер № 1, 1164 София, България; 2Военномедицинска академия, Клиника Спешна токсикология, Токсикохимична лаборатория, ул. Св. Георги Софийски № 3, 1606 София, България

Резюме: През последните години нарасна изключително много приложението на имуноаналитичните техники и методи в биоаналитичната химия, клиничната лаборатория, съдебната токсикология и допинг контрола. Бързината на изпълнение, големият брой анализирани субстанции, възможността за получаване на първоначален количествен резултат и предимството от едновременен анализ на голям брой проби на сравнително ниска цена наложиха повсеместното им приложение. Настоящата работа има за цел да представи принципите на основните имуноаналитични техники (RIA, ELISA, EMIT, FPIA, CEDIA, KIMS), които се използват днес, с акцент върху тяхното приложение в съдебната токсикология и анализа на лекарствени средства, като са коментирани техните възможности, предимства, недостатъци и ограничения.

Графично резюме:

GApdfBulg. J. Chem. 3 (2014) 9-20

Ключови думи

, , , , , , , ,