Ключови думи: coumarin applications

Флуоресцентни кумаринови производни – разпространение, фотофизични характеристики и някои техни приложения като ензимни субстрати

Теодора Цветкова, Тодор Делигеоргиев

Факултет по химия и фармация, СУ “Св. Кл. Охридски”, бул. Дж. Баучер № 1, 1164 София, България

Резюме: В настоящия обзор са представени класификацията, разпространението в природата, фотофизичните характеристики и някои приложения на флуоресцентни кумаринови багрила. Подробно е разгледано използването на кумаринови производни като ензимни субстрати в аналитичната практика.

Графично резюмеGATsvetkovapdf Bulg. J. Chem. 2 (2013) 1-13

Ключови думи

, , ,