Атомистични водни модели

Яна Цонева, Аля Таджер*

Факултет по Химия и фармация, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, бул. Джеймс Баучър 1, 1164 София, България

Резюме: Водата често се възприема като нещо просто и обикновено, тъй като тя няма цвят, мирис, вкус и е широко разпространена. Това е най-простото съединение на два от най-реактивоспособните елементи – водород и кислород. Поради това има само няколко молекули, които са по-малки или по-леки от нея. Въпреки това, течната вода е най-удивителното вещество. Тя е основна причина за съществуването на живот на нашата планета и е неразделна част от природата, ежедневието, технологиите и самите нас. Поради важността си, водата от години е най-изследваното съединение. Тя проявява редица аномалии в своите физикохимични характеристики, което прави нейното детайлно описание и интерпретация изключително трудно, тъй като знанията за взаимодействията между самите водни молекули са все още непълни и недостатъчни.

Теоретичната химия предлага възможности за проучване на водното поведение, но за целта е необходимо разработване на модел на водната молекула, който да отговаря на множество изисквания – да възпроизвежда свойства свързани с енергетиката, структурирането и динамиката на водата и да е валиден за възможно най-голям брой точки от фазовата ѝ диаграма. В представената работа е направено обобщение на основните видове атомистични молекулно-механични водни модели, които се използват в днешно време, като са класифицирани според това дали и как включват поляризуемостта на водната молекула.

Графично резюме:

GA-1406-online

pdfBulg. J. Chem. 3 (2014) 65-93

Ключови думи

, , ,