Защитен ефект на Витамин C от UV-B лъчение върху фотосинтетичният апарат при растения

Екип български учени публикува проучване относно защитното влияние на аскорбат (Витамин C) върху фотосинтетичния апарат при UV-B облъчване. Изследван е ефектът на външно добавен аскорбат върху причиненото от UV-B лъчение инхибиране на функциите на фотосистема II (PSII) в изолирани от грахови зърна тилакоидни мембрани. Резултатите показват, че Витамин C намалява щетите от UV-B лъчите върху донорния и акцепторния участък на PSII при облъчване до 60 мин. Добавеният аскорбат проявява различно UV-защитно действие в граната и стромалната ламела, като ефектът е по-силно изразен при PSIIβ, отколкото при PSIIα центровете. От получените резултати авторите изказват предположение, че наблюдаваното действие на Витамин C може да се дължи на модифициране на кислород oтделящия комплекс във фотосинтетичните мембрани чрез повлияване началното разпределение на S0-Sенергетичнитенива на мангановите комплекси на тъмно.

UV-B лъчите водят до образуването на голям брой реактивни кислородни частици, които повишават оксидативния стрес в клетките като по този начин ги увреждат и нарушават нормалните им функции. Получените резултати дават ценна информация за влиянието на концентрацията на външно добавен аскорбат върху тилакоидните мембрани, които са естествен защитен орган срещу UV-B лъчи при растенията.

Оригинална статия: A.G. Dobrikova, V. Krasteva, E.L. Apostolova, Damage and protection of the photosynthetic apparatus from UV-B radiation. I. Effect of ascorbate, J. Plant Physiol. 170 (2013) pp 251-275.