Нови тритерпеноидни сапонини от корените на Gypsophila trichotoma Wender.

Международен екип с българско участие изолира и охарактеризира серия от неописани досега в литературата сапонини от корените на характерното за региона на Черно море растение Gypsophila  trichotoma Wender. (G. trichotoma Wender. var. Trichotoma, семейство Карамфилови).

Представителите на този клас съединения намират приложение в лекарствената промишленост като основни биологично активни компоненти поради техните противовъзпалителни, спермецидни, хипохолестеролемични и антивирусни свойства. Някои от изолираните до сега сапонини от рода Gypsophila се използват в медицината като имунологични адюванти, което обуславя големия интерес към този клас съединения. В проведеното изследване авторите изолират единадесет нови тритерпеноидни сапонина, чиято структура доказват с помощта на разнообразни NMR анализи (1H, 13C NMR, COSY, TOCSY, ROESY, HSQC и НМВС) и чрез HR-ESI-MS и ESI-MSn. Оценена е и цитотоксичнaта активност на сапониновия екстракт, както и на аминоацилни сапонини, изолирани също от G. trichotoma в предишни проучвания на групата. В резултат от проведените изследвания е установено, че метанолният екстракт има потенциална цитотоксична активност спрямо човешки левкемични клетъчни линии, U937 и BV-173, а аминоацилните сапонини повишават цитотоксичността на противотуморен токсин в клетки HER14.

Оригинална статия: L. Voutquenne-Nazabadioko, R. Gevrenova, N. Borie, D. Harakat, C. Sayagh, A. Weng, M. Thakur, M. Zaharieva, M. Henry, Triterpenoid saponins from the roots of Gypsophila trichotoma Wender., Phytochemistry 90 (2013) pp. 114–127.