Изисквания

  • Висше образование, минимална степен Бакалавър със специалност Биология / Химия;
  • Задължителен трудов стаж по специалността: минимум 5 години;
  • Комуникативност;
  • Умения за работа в екип;
  • Отговорност за навременното и точно изпълнение на поставените задачи.

Предложението

  • Постоянен трудов договор;
  • Изградена бонусна система;
  • Работа с екип от професионалисти;
  • Спокойна работна среда;
  • Конкурентно възнаграждение.