Биолог, Химик в медицинска лаборатория

СМДЛ РАМУС ООД търси да назначи специалист на длъжността: Биолог, Химик в медицинска лаборатория.

Задължения и отговорности

  1. Работа в клинична лаборатория включваща обработка на биологичен материал.
  2. Провеждане на хематологични, биохимични тестове, хормони, туморни маркери, серологични маркери за инфекциозни заболявания.

Изисквания

  • Подходящо образование;
  • Добра компютърна грамотност;
  • Способност за работа в екип и под напрежение в динамична работна среда.

Предложението

  • Работно време по месечен график;
  • Постоянен договор в “СМДЛ РАМУС” ООД.

Необходими документи за кандидатстване

  • Актуална автобиография