В момента компанията предлага свободна позиция за длъжността Асистент в отдел Регистрации.

Задължения и отговороности

 1. Оформяне на документи за регистрация на лекарствени продукти и хранителни добавки за България и чужбина.
 2. Водене на кореспонденция с бизнес партньори и регулаторни органи.

Изисквания

 • Висше образование – химия, фармация, биология, биотехнологии и др.;
 • Владеенето на английски език е задължително;
 • Позицията е подходяща и за кандидати без опит в сферата регистрациите на лекарствени продукти и хранителни добавки, които притежават следните качества:способност и желание за бързо усвояване на нови знания:
  • добра организираност на работния процес;
  • умение за проследяемост и изпълнение в срок на работните задачи;
  • мотивация за работа и развитие.

Предложението

 • Постоянен трудов договор;
 • Ваучери за храна;
 • Рредовно работно време (понеделник-петък, 9:00-17:00 ч.);
 • Възможност за развитие и обучения;
 • Възможност за включване в екипа за участия във фарма изложения в чужбина;
 • Мотивиращо и редовно заплащане.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография