Асистент в Лаборатория за химичен анализ с aнглийски език

Нашият клиент е българска компания с богата 30-годишна история – лидер в производството на бързооборотни стоки. Тя е производител на стоки на световноизвестни брандове, познати на цели 5 континента. 

Във връзка с разрастването на компанията, търсим специалист със завършено висше образование в сферата на Машинното инженерство, Химията или Физиката. Той ще подпомага дейността на компанията, извършвайки химични и физикохимични анализи на суровини и продукти и ще участва в разработването на нови методи за тестване и анализ. 

Задължения и отговорности
 • Извършва анализ и тестване на нови материали и продукти
 • Активно участва в разработването и внедряването на нови способи за изпитване на суровини
 • Води отчетност на резултатите в специализирана база данни
 • Отговаря за приготвянето на разтвори, необходими за аналитичната дейност
 • Прави заявки на необходими консумативи по предназначение за лабораторните дейности

Изисквания
 • Последна година студент или завършено висше образование в сферата на машинно инженерство, химия или физика
 • Високо ниво на Английски език (писмено и говоримо) – В2/С1
 • Предишен опит на позиция, свързана с физикохимични анализи е предимство
 • Добра компютърна и техническа грамотност
 • Аналитичност и внимание към детайлите
 • Ентусиазъм и мотивация за развитие в сферата

Предложението
 • Трудов договор на пълни осигуровки
 • Работа на гъвкаво работно време
 • Мотивиращо месечно възнаграждение
 • Ваучери за храна
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Мултиспорт карта
 • Фитнес за служители
 • Възможност за развитие в иновативна бързоразвиваща се компания

Документи за кандидатстване
 • Актуална автобиография

Линк за кандидатстване:

HRS Bulgaria притежава лиценз от Агенцията по заетостта с № 2361 от 15.09.2017 г.