Асистент учител в катедра “Науки” с английски език

Изисквания

 • Висше образование – образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър” по специалностите „Химия“, „Физика“, „Биология“ или педагогически специалности, свързани с тези предмети;
 • Безупречно владеене на английски език – ниво C2 или носител на езика;
 • Опит в преподаването в международни училища ще бъде предимство.

Вашите основни задачи ще бъдат:

 1. Да подпомагате планирането, организирането и провеждането на образователно-възпитателния процес по учебния предмет.
 2. Да съдействате при планирането и извършването на диагностична дейност, свързана с прогреса и развитието на учениците.
 3. Да носите отговорност за опазване на живота и здравето на децата по време на учебни занятия и на други дейности, организирани от училището.

Качества, които трябва да притежавате:

 • Да обичате работата с деца;
 • Да имате желание да се развивате и обучавате;
 • Да можете да работите в екип.

Ние Ви предлагаме:

 • Трудов договор и добавка отличен социален пакет;
 • Атрактивни бонуси и стимули;
 • Работно време – 8 часа и условия на труд съгласно Кодекса на труда.

Да сте част от екипа на ЧСУ „Свети Георги” означава да желаете да развивате своята креативност и професионализъм и да получавате подкрепа от една иновативна и разрастваща се организация, а също и да работите в млад, енергичен и амбициозен екип.

Ако считате, че ние сме Вашето място за развитие, ще се радваме да обсъдим възможността да станете част от нас.
Изпратете ни Вашата автобиография, мотивационно писмо и актуална снимкa по Ваше желание, важно е да посочите и контакти /ел. адреси и имена/ за препоръки, в съответствие с чл. 128а, ал.2 от КТ.