Задължения и отговорности

 1. Прилага химични и физични методи за изпитване на продукти, конкурентни продукти и суровини в етап на проучване и разработка.
 2. Събиране на данни, водене на записи, архивиране и организиране на свързаните с тях материали в електронен или друг вид.
 3. Обобщаване на данни, представяне на презентации.
 4. Познаване и спазване на всички изисквания на фирмената система за качество.
 5. Поддържане на химическото съхранение, включително на лабораторната среда, в съответствие с указанията за безопасност.
 6. Участие в разработването и прилагането на нови методи за изпитване.
 7. Поддържане на работното място, оборудването за научноизследователската дейност и всички зони, използвани от лабораторията, заедно с други съответни лица.

Изисквания

 • Показване на професионализъм в ежедневната работа;
 • Внимание към детайл и стремеж към правилно и задълбочено изпълнение на задачите;
 • Приятелско отношение;
 • Придържане към изискванията;
 • Добро владеене на английски език;
 • Бакалавърска степен по Химия, Физика или Инженерство;
 • Умения за работа с MS Office.

Лични качества

Позицията е отворена за кандидати със следните умения:

 • Внимание към детайла;
 • Аналитично мислене;
 • Ентусиазъм;
 • Добри познания по физика и как работят нещата;
 • Практичен и изобретателен;
 • Прецизен и ефективен.

Предложението

 • Възможност за развитие в бързо развиваща се компания с водещи пазарни позиции;
 • Приятелска, неформална и спокойна среда, осигурена от млад екип от професионалисти с различен опит;
 • Пакет за възнаграждение, съответстващ на вашите усилия и постижения;
 • Гъвкаво работно време.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография