Позицията отговаря за спазване на всяка стъпка в процеса от проектирането до конструирането на един краен продукт. Лабораторният асистент тества и провежда експерименти с продукта и събира данните, а след това документира резултатите по строг начин. Позицията активно си сътрудничи с други отдели, за да осигури прецизно завършване на проектите от началото до края.

Задължения и отговорности

 1. Извършва физични и физикохимични анализи, тестове за стабилност и приложни тестове на съществуващи, нови и конкурентни продукти по отношение на аромати.
 2. Участва в разработването и внедряването на нови тестови методи.
 3. Сравнява проби със стандарти и спецификации.
 4. Събира данни и параметри чрез провеждане на анализ на проби.
 5. Обработва и съхранява резултати от проведените тестове при селекция на аромат.
 6. Представя резултатите на колегите.
 7. Отговаря за поддържката на склада за химикали, оборудването за R&D и зоните, използвани от лабораторията, в съответствие с указанията за безопасност.
 8. Участва в проекти и задачи, възложени от колегите от отдела за R&D.

Изисквания

 • 3+ години опит на лабораторна позиция;
 • Средно специално химическо образование е предимство;
 • Опит с MS Office – Word, Excel, PowerPoint;
 • Прецизно и навременно изпълнение на задълженията си;
 • Изпълнение на задачите по подробен и задълбочен начин;
 • Аналитично мислене;
 • Постоянство в работата.

Предложението

 • Гъвкаво работно време;
 • Допълнително здравно осигуряване;
 • Ваучери за храна и карти за отстъпка;
 • Програма за въвеждане;
 • Обучения;
 • Тиймбилдинги;
 • Приятелска среда;
 • Артистично и просторно офис пространство.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография