Аптеката – основно звено на здравеопазването в България

В рамките на предстоящата блиц-среща, част от курса по кариерно ориентиране за фармацевти, ще можете да научите повече за особеностите на работата в аптека. Водещи акценти ще бъдат:

  • Собствен биснес или просто работа?
  • Къде и в кой момент от живота?
  • Здравното консултиране – задължение, призвание или
    дарба
  • Длъжности и основни задължения
  • Пазар на труда
  • Основни очаквания
  • Основни изисквания
  • Живият живот

Продължителност: 12:45 – 13:15

Кога?

17 ноември 2022 (четвъртък)

Къде?

Зала 130, ФХФ

Срещата е отворена за студенти от всички специалности на Факултета.

Лектор

м.ф. Любен Станков – управител и собственик на аптеки „Нота Бене“, с богат опит на всички нива и длъжности в съвременната търговия на дребно с лекарства.