Аптечен представител

Берлин-Хеми/А. Менарини България е част от мултинационална фармацевтична компания, която е 16-та в Европа от 5180 компании и 38-ма в света от 18237 компании (IMS World Review). Менарини е основана през 1886 г. в Италия и днес има присъствие в повече от 100 държави.

Позиция:
Като аптечен представител на Берлин-Хеми/А. Менарини България за областите Бургас, Сливен и Ямбол, Вие осъществявате ежедневни професионални срещи в аптеки и при дистрибутори в поверения регион. Представяте и обсъждате лекарствата и медицинските изделия на на компанията с цел осигуряване на достатъчна наличност и видимост за подсигуряване на безотказен достъп на подходящите пациенти. Активно участвате в организацията и провеждането на презентации, свързани с новости за продуктите на фирмата. Позицията изисква ежедневни интензивни пътувания в поверения регион.

Изисквания:
- Висше образование
- Предходен опит в работа с аптеки
- Валидно свидетелство за управление на МПС

Компанията търси личности, отличаващи се с отлична комуникативност, силна мотивация, позитивно мислене и упоритост.

Предложението:
- Приятна атмосфера за работа в амбициозен екип от професионалисти.
- Фирмено обучение, добро възнаграждение, служебен автомобил, телефон.

При интерес към позицията, изпратете подробна професионална автобиография и лично мотивационно писмо.
Линк за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/5949662