Апаратчик в технологично направление „Флуиди“

Компанията обявява конкурс за свободна позиция: Апаратчик в технологично направление „Флуиди“.

Задължения и отговорности

 1. Контролира, регистрира и поддържа технологичните параметри на водоподготвителната инсталация и турбозалата съгласно оперативните инструкции и в границите на технологичния режим и графика за аналитичен контрол.
 2. Участва в организацията и контрола по подаването на сярна киселина към направление Фосфорна киселина, разтоварването /пълненето на железопътни цистерни и танкери със сярна киселина в съответствие с работната инструкция и всички правилници и наредби.
 3. Изпълнява задачи по приемане, съхранение и транспортиране на течен тор от технологично направление „Торове“ до складовите танкове.
 4. Обслужва машините и съоръженията в „Склад за течен тор“ съгласно работната инструкция и приетия регламент за товарене на танкери и автоцистерни с течен азотен тор.

Изисквания

 • Завършено средно образование, професионално химическо образование е предимство;
 • Добра компютърна грамотност – MS Office;
 • Опит на същата или подобна позиция – предимство.

Предложението

 • Много добро заплащане и допълнителни социални придобивки;
 • Въвеждащо обучение;
 • Възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип в рамките на ясна структура на отговорности;
 • Много добра техническа обезпеченост на работното място;
 • Възможност за професионално развитие и реализация в една от най-големите български компании.

Срок за кандидатстване: 06.01.2023 г.

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография;
 • Копие от диплом за завършено образование;
 • Други документи, които бихте искали да бъдат взети под внимание.