Изисквания

  • Средно или по-висока степен образование – специалност профил “Химия” ще бъде предимство;
  • Дисциплинираност и отговорно отношение към работата.

Предложението

  • Постоянен трудов договор със срок за изпитване;
  • Пълно работно време, сменен режим на работа;
  • Допълнително здравно осигуряване;
  • Добри условия на труд.

Необходими документи за кандидатстване

  • Актуална автобиография