„Момина Крепост“ е водещ производител на медицински изделия за еднократна употреба – спринцовки, сонди и катетри. Произвежда и пластмасови изделия за промишлеността и бита.
За нуждите на своето производство търси да назначи Апаратчик, химически процеси.

Месторабота: Велико Търново

Изисквания
  • Средно или по-висока степен образование – специалност профил химия ще бъде предимство;
  • Дисциплинираност и отговорно отношение към работата.

Предложението
  • Постоянен трудов договор със срок за изпитване;
  • Пълно работно време, сменен режим на работа
  • Допълнително здравно осигуряване;
  • Добри условия на труд.

Документи за кандидатстване
  • актуална автобиография

Линк за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/6308900