„Момина Крепост“ е водещ производител на медицински изделия за еднократна употреба – спринцовки, сонди и катетри. Произвежда и пластмасови изделия за промишлеността и бита.
За нуждите на своето производство търси да назначи Апаратчик, химически процеси.

Месторабота:

Велико Търново

Изисквания
  • Средно или по-висока степен образование – специалност профил Химия ще бъде предимство
  • Дисциплинираност и отговорно отношение към работата

Предложението
  • Постоянен трудов договор със срок за изпитване
  • Пълно работно време, сменен режим на работа
  • Допълнително здравно осигуряване
  • Добри условия на труд

Документи за кандидатстване
  • Актуална автобиография