Анализатор на медицински и технически газове

Във връзка с разрастване на дейността на клиент и излизането му на нови пазари, агенция за подбор на персонал HUMAN POWER BG LTD търси Анализатор на медицински и технически газове.

Задължения и отговорности

 1. Удостоверява, че партидите медицински продукти са произведени и проконтролирани в съответствие с Разрешението за употреба и други допълнителни изисквания на фирмата или клиента.
 2. Провежда контрол за коректно попълване на Партидна производствена и опаковъчна документация.
 3. Удостоверява, че основните производствени процеси и методики за качествен контрол са валидирани и са взети предвид действителните условия за производство и документация.
 4. Осъществява контрол за съответствие на доставчиците на изходни и опаковъчни материали, използвани за производство на медицински продукти, в съответствие с Разрешението за употреба/Технологична документация.
 5. Удостоверява, че документацията за производството и качествения контрол е изготвена и одобрена от упълномощените за това лица.
 6. Удостоверява, че всички партиди, изходни, междинни и крайни продукти съответстват на утвърдените спецификации.
 7. Издава сертификат за освобождаване на всяка партида, отговаряща на изискванията на Добрата производствена практика.
 8. Води регистър на произведените и освободените за продажба партидни лекарствени продукти.

Изисквания

 • Магистър по медицина, фармация, химия, биотехнология или биология;
 • Две години практически опит във фармацевтичното производство и /или в извършването на качествен и количествен анализ на лекарствени продукти и активни вещества.

Предложението

 • Работно време: понеделник – петък от 7:45-16:45 ч.; 
 • 200 лв. ваучери за храна; 
 • Конкурентно заплащане и възможности за растеж в голяма международна компания;
 • Трудов договор.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография

*Human Power притежава безсрочен лиценз от Националната Агенция по заетостта с № 3084 за предоставяне на услуги в областта на човешките ресурси.