БУЛКОМ ВИДИН ЕООД е един от водещите земеделски производители в област Видин. Дружеството разполага с нов иновативен завод в гр. Кула за екстракция и изолиране на активни вещества от семена и билки. Компанията е част от групата на АГРОПОЛИХИМ АД, един от водещите производители на азотни и фосфорни торове в Югоизточна Европа.
БУЛКОМ ВИДИН ЕООД към момента търси да назначи в гр. Кула: Аналитик лаборатория R&D.

Изисквания

  • Висше образование – специалност Химия или Фармация;
  • Опит с газова и течна хроматография;
  • Познания в разработка и валидиране на методи на анализ на химични вещества и четене на научни публикации;
  • Умения за работа с компютър.

Предложението

  • Дългосрочна заетост;
  • Високо възнаграждение;
  • Модерна аналитична апаратура и високотехнологична среда;
  • Професионално развитие в млад екип и колаборация с международни експерти и партньори;
  • Предизвикателна и интересна работа.

Необходими документи за кандидатстване

  • Актуална автобиография

* Одобрените кандидати ще получат покана за интервю в гр. София, гр. Варна или гр. Кула, в зависимост от това къде живее в момента кандидатът.