Нова Лоджик Къмпани ООД е консултантска компания, фокусирана в индустриалния подбор и селекцията на специалисти за секторите Производство, Строителство, Транспорт и Логистика. За свой клиент компанията търси специалист на позицията АНАЛИТК ЛАБОРАНТ.

Изисквания

  • Задължителен опит с течна, газова, тънкослойна хроматография, физико-химични анализи;
  • Средно или висше образование, специализирано в Химия или Фармация;
  • Познания в разработката и валидирането на методи за анализ;
  • Владеене на английски език – работно ниво.

Предложението

  • Отлични работни условия;
  • Модерна аналитична апаратура;
  • Възможност за професионално развитие;
  • Работа в екип от професионалисти.

Необходими документи за кандидатстване

  • Актуална автобиография

За повече информация: тел: 0879 293 777

*Лиценз от МТСП, N 2564, валиден от 03.07.2018 – безсрочен