Задължения и отговорности

 1. Извършване на анализи, свързани с:
  • междинния контрол на лекарствените форми;
  • контрол на почистване на оборудване и съоръжения;
  • идентичност на изходни суровини и материали, съгласно утвърдена документация и текущи издания на водещи фармакопеи;
  • поддържане и проверка на използваната апаратура и пособия в лабораторията;
  • въвеждане на резултати в съответната компютърна система; 
  • изготвяне и водене на аналитично досие за проведените изпитвания.

Изисквания

 • Висше (магистър, бакалавър) –  Химия, Фармация;
 • Английски език – минимум В1;
 • Добра компютърна грамотност – MS Office;
 • Възможност за работа на смени.

Предложението

 • Стабилна и сигурна работна среда;
 • Въвеждащо обучение и възможност за усъвършенстване и професионално развитие;
 • Мотивиращи условия на труд и възнаграждение;
 • Атрактивен социален пакет, включващ ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и др., съгласно фирмените политики;
 • Бонус “Препоръчай приятел” по утвърдени фирмени правила.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография