Аналитик R&D лаборатория

АДИФАРМ ЕАД е българска генерична фармацевтична компания, с голям опит в производството на лекарства. Компанията разполага с модерен завод разположен на територията на гр. София. Портфолиото на Адифарм ЕАД включва над 130 продукта, представени на вътрешен и световни пазари.
Към момента, компанията търси да назначи:

Аналитик R&D лаборатория
Месторабота: гр. София

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
- Висше образование - специалност химия или фармация;
- Много добри познания в разработка, валидиране и трансфер на методи за анализ;
- Задължителен опит течна, газова, тънкослойна хроматография, физико-химични анализи;
- Минимум 3 години стаж в производството и/или контрол на лекарства;
- Много добро владеене на английски език;
- Умение за работа в екип.

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
- Интересна и предизвикателна работа;
- Нова, съвременна работна среда;
- Модерна аналитична апаратура;
- Възможност за дългосрочна заетост;
- Възможност за професионално развитие и добро възнаграждение.

Ако позицията представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, изпратете Ваша автобиография с актуална снимка, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/5911801