За нас

Химексперт – Кариерният център при Факултета по химия и фармация на СУ “Св. Кл. Охридски” е специализиран в предоставянето на професионални услуги за нуждите на химическата индустрия от компетентен и квалифициран персонал. Ние притежаваме опит и специфичен усет към постоянно променящите се условия на пазара на труда. Нашият екип е успешно съчетание от млади специалисти с професионални компетенции в сферата на химическата индустрия, консултирането и обученията.

Мисия

Нашата мисия е изграждане на партньорска мрежа между Факултета по химия и фармация, и големите, малки и средни предприятия. Убедени сме, че предлагането на консултантски услуги и динамични решения за нуждите на всички заинтересовани страни е начин за създаване на ефективни и трайни взаимоотношения между индустрията, университетите и изследователските лаборатории.

Визия

Ние в Химексперт вярваме в човешкия потенциал и се стремим да го развиваме. Разбирайки потребностите на своите партньори и особеностите на съвременния пазар на труда в сферата на химията, ние залагаме на иновативни решения и индивидуален подход, което ни позволява постоянно да актуализираме своето професионално портфолио и да подобряваме качеството на предлаганите от нас услуги. Гъвкавост, професионализъм, лоялност – трите принципа, които следваме при изграждането на устойчиви партньорски взаимоотношения.