Заместник Ръководител Качествен Контрол

Европа Консулт ЕООД е агенция, специализирана в подбора на висококвалифициран персонал и headhunting в секторите – Фармация и Медицина.
Агенцията е създадена през 2003г., като работи на българския и европейския пазар на труда. Ние вярваме, че човешкият капитал е основата на всяка успешна компания, а ние сме тези, които сме доказали, че можем да го осигурим.

За наш клиент, водещ производител на медикамент у нас, търсим служител за позицията:

Заместник Ръководител Качествен Контрол
Месторабота: гр. София
Заплата: от 3000 до 4000 лв. (Бруто)

Отговорности:
1. Замества Ръководителя и Ръководи цялостната дейност в направление „Качествен Контрол“ в дружеството.
2. Отлично познава ЗЛПХМ в Република България, Европейските изисквания за производство на лекарства и всички други страни, за които дружеството произвежда.
3. Познава и работи с актуални издания на Фармакопеи, стандарти и други документи свързани с дейността.
4. Осъществява контрол и отговаря за спазване изискванията за ДПП.
5. Контролира и отговаря за качеството на произвежданите лекарства, в пълно съответствие с регистрационната документация.
6. Проверява и оценява попълнените работни документи.
7. Отговаря за изпитване и освобождаване за влагане в производството на изходни и опаковъчни, междинни, насипни материали и крайни продукти в съответствие с действащите спесификации.
8. Отговаря за спазване изискванията към работната среда по време на производствения процес.
9. Отговаря за разработване и валидиране на аналитични и микробиологични методи, свързани с качествен контрол.
10. Отговаря за верността на издавани сертификати в съответствие със спесификациите на продуктите.
11. Отговаря за отстраняване несъответствия след проведени инспекции от регулаторни, фирмени и други органи, свързани с ДПП.

Изисквания:

- висше образование - медицина, фармация, биологично, химия;
- опит на същата или сходна позиция - мин. 1 година;
- много добро владеене на английски/руски език;
- добри презентационни умения.

Ако смятате, че Вие сте служителят, когото търсим и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете Вашата автобиография, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4181772

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

ЕВРОПА КОНСУЛТ ЕООД /регистрирана за извършване на посредническа дейност в България (лиценз №1801 от 19.11.2014г.) и чужбина (лиценз №1802 от 19.11.2014г.)