Работа

Работни позиции

Ref: ОПИСАНИЕ СТАТУС
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Лаборант ПСОВ Карлово отворенавиж
КЕНДИ ООД Специалист осигуряване на качеството отворенавиж
НОМАН АЛДЖУНЕЙДИ КЪМПАНИ ЕООД Лаборант отворенавиж
Софарма АД Технолог отворенавиж
Херти АД Технолог, преработваща промишленост/ полимери отворенавиж
Алкомет АД Експерт, здраве и безопасност при работа отворенавиж
Херти АД Главен технолог, преработваща промишленост/ полимери отворенавиж
МБАЛ Света София ЕООД Химик отворенавиж
Джи И Фармасютикълс ООД Химик-аналитик отворенавиж
Монбат Рисайклинг ЕАД Химик, контрол на качеството отворенавиж
Хербамедика ЕООД Медицински представител (Благоевград) отворенавиж
Пиер Фабр Дермо - Козметик България ЕООД Медицински представител (по заместване) отворенавиж
ИНСА ЕООД Лаборант отворенавиж
Балканфарма - Разград АД Специалист, Контрол на изходни материали отворенавиж
Мелбон АД ТЕХНОЛОГ - ОТГОВОРНИК ПО КАЧЕСТВОТО отворенавиж
ЕЛЕКТРОСТОМАНА 2004 АД Лаборант химична лаборатория отворенавиж
ТИАРА АЕ ООД Технолог - химик отворенавиж
Балканфарма-Разград АД Химик, Аналитик отворенавиж
КАУЧУК АД Технолог Инженер - химик - полимери отворенавиж
SOLO CAPITAL LTD Търговец на медицинска електронна техника и консумативи отворенавиж
Басейнова Дирекция Черноморски район Старши експерт - ОМВМ отворенавиж
Басейнова Дирекция Черноморски район Началник на отдел ОМВМ отворенавиж
Басейнова Дирекция Черноморски район Младши експерт - Дирекция "Контрол" отворенавиж
Басейнова Дирекция Черноморски район Младши експерт - ОМВМ отворенавиж
Басейнова Дирекция Черноморски район Главен експерт - Планове за управление отворенавиж
Финохелт ЕООД Медицински представител (София) отворенавиж
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ КЛАСИК ЕООД Учител по природни науки на английски (Химия, Биология, Физика) / Science teacher in English отворенавиж
БИОВЕТ АД ЦУ Пещера Химик-аналитик отворенавиж
Софарма АД Специалист Ефективност на процесите и качество на продукта отворенавиж
ВП Брандс Интернешънъл АД Лаборант отворенавиж
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ КЛАСИК ЕООД Учител по химия и биология на английски език отворенавиж
МЕЖДУНАРОДНО УЧИЛИЩЕ ЗЛАТАРСКИ ЕООД TEACHER OF CHEMISTRY / УЧИТЕЛ ПО ХИМИЯ отворенавиж
Фармаконс АД Медицински представител отворенавиж
Агрополихим АД ЛАБОРАНТ ЦИЛ отворенавиж
ЕН ЕНД КЕЙ КОЗМЕТИКС ДИВЕЛОПМЪНТС ООД Изготвител на козметични продукти отворенавиж
Момина крепост АД Контрольор качество отворенавиж
FloraVit LTD Търговски представител (София) отворенавиж
ГЛОБЪЛ РЕЦИКЛИНГ ООД Лаборант отворенавиж
ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ ЕООД Технолог / пробовземач отворенавиж
ИНСА ОЙЛ ЕООД Лаборант отворенавиж
Многопрофилна болница за активно лечение Сърце и Мозък ЕАД Медицински лаборант в сектор молекулярна патология отворенавиж
Многопрофилна болница за активно лечение Сърце и Мозък ЕАД Медицински лаборант в сектор молекулярна генетика отворенавиж
Районна ветеринарна станция - Русе ЕООД Химик инструментални методи отворенавиж
Индустриал Сълюшънс България ЕООД ХИМИК - СПЕЦИАЛИСТ ПО КАЧЕСТВО, ЛАБОРАНТ отворенавиж
ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-СЛИВЕН ЕООД Химик - техническа лаборатория отворенавиж
Булгарконтрола АД Химик-аналитик отворенавиж
Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика - БАН Химик отворенавиж
Авангард Персонал Консултинг ООД Учител по химия отворенавиж
Самостоятелна медико-диагностична лаборатория - РАМУС ООД Биолог, Химик (Габрово) отворенавиж
MUNSEY LTD Chemistry High School Teacher отворенавиж
MIXXA LTD. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТ HACCP ОТДЕЛ отворенавиж
ГЛОБЕКС ЕООД Работник производство в лаковобояджийската промишленост отворенавиж
Басейнова дирекция „Дунавски район“ Младши експерт в отдел „Планове за управление”, дирекция “ПиР" отворенавиж
Апело България ООД Лаборант-химик цех прахово боядисване отворенавиж
ПГТЕ ХЕНРИ ФОРД Учител по Химия и Биология отворенавиж
АР БИ ЕЛ ФУУД БЪЛГАРИЯ ООД Служител Качествен контрол / Окачествител отворенавиж
Хербамедика ЕООД Медицински представител отворенавиж
Актавис - компания на Тева Оператор производство отворенавиж
Софарма АД Медицински представител отворенавиж
Оргахим АД Лаборант - Редовна смяна отворенавиж
ВИВАФАРМА САЛЮШЪНС ООД Медицински представител отворенавиж
МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД Одитор „Хигиена и безопасност“ отворенавиж
ЕЛ БАТ АД Лаборант отворенавиж
Севекс фарма ООД Медицински представител (Стара Загора) отворенавиж
Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" Инспектор в Дирекция ”АООС”, отдел "Акредитация на лаборатории" отворенавиж
Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" Инспектор в Дирекция ”АООС”, отдел "Акредитация на органи за сертификация и органи за контрол" отворенавиж
Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" Старши инспектор в Дирекция АООС, отдел Акредитация на органи за сертификация и органи за контрол отворенавиж
Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" Старши инспектор в Дирекция АООС, отдел "Акредитация на лаборатории" отворенавиж
Институт по органична химия с център по фитохимия - София Химик/асистент отворенавиж
СЖС България ЕООД Лабораторен специалист - Химик отворенавиж
Гален Фарма ООД Химик контрол по качеството отворенавиж
Кремио ЕАД Лаборант физико-химична лаборатория отворенавиж
Ар енд Ди Сървисиз ООД Координатор Клинични изпитвания отворенавиж
Оргахим АД АПАРАТЧИК СИНТЕЗ отворенавиж
Менпауър България ООД Лаборант отворенавиж
Агрия АД Химик - лаборант отворенавиж
Биофарм Инженеринг АД Химик в акредитирана лаборатория отворенавиж
Биофарм Инженеринг АД Химик отворенавиж
ВЕТПРОМ АД Експерт Валидиране отворенавиж
МЕГАПОРТ ЕООД МЛАДШИ ТЕХНОЛОГ отворенавиж
ФИКОСОТА ООД R&D Laboratory Assistant oтворенавиж
Актавис - компания на Тева Химик в лаборатория „Изпитване на продукти и стабилност", Дирекция „Качество" отворенавиж
Interpharma Services Ltd. Заместник Ръководител Аналитична Лаборатория отворенавиж
МЕТАЛИК АД Технолог-химик (Производство на стъклопластови изделия) затворенавиж
ИОМТ-БАН Физик, химик затворенавиж
ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ДРУЖБА - гр. ПЛОВДИВ Учител по ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА, ХИМИЯ и ООС - лектор/половин щат затворенавиж
АЛУПЛАСТ - ЖТГ ЕООД ОТК в производство затворенавиж
ЕН ЕНД КЕЙ КОЗМЕТИКС ДИВЕЛОПМЪНТС ООД Лаборант затворенавиж
Риал България ООД R&D Технолог затворенавиж
Херти АД Организатор производство/ Началник смяна затворенавиж
Queisser Pharma Bulgaria EOOD Търговски представител, регион Благоевград затворенавиж
Фарма Трейд БГ ООД Медицински представител затворенавиж
ЛОДИС ИНВЕСТ ЕООД Специалист Качество затворенавиж
Керос България ЕАД Лаборант затворенавиж
Аптеки Субра / Алта Мар ООД Консултант козметика (Благоевград) затворенавиж
ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ДРУЖБА" - СОФИЯ Учител по химия на английски език затворенавиж
Национален център по радиология и радиационна защита Химик затворенавиж