Работа

Работни позиции

Ref: ОПИСАНИЕ СТАТУС
БИОНАТ ЕООД КОЗМЕТИЧЕН/ФАРМАЦЕВТИЧЕН КОНСУЛТАНТ отворенавиж
Actavis, a Teva company Медицински представител (Кюстендил) отворенавиж
Actavis, a Teva company Медицински представител (Пловдив) отворенавиж
Actavis, a Teva company Медицински представител (София) отворенавиж
БИОНАТ ЕООД Медицински представител (Русе) отворенавиж
Санитекс Пейпър Продуктс ООД Лаборант/Качествен контрол отворенавиж
ЗГП БЪЛГАРИЯ АД Лаборант отворенавиж
Балтик Контрол България ООД Специалист в Аграрен отдел отворенавиж
Национален център по радиобиология и радиационна защита Химик отворенавиж
БИО ФРЕШ ООД Инспектор Качество отворенавиж
Софарма АД Специалист "Ефективност на процесите и качество на продукта" отворенавиж
Ficosota Ltd. R&D Laboratory Assistant отворенавиж
Обединена млечна компания ЕАД СПЕЦИАЛИСТ МИКРОБИОЛОГИЯ в отдел Контрол на качеството отворенавиж
Софийска вода АД Лабораторен специалист - инструментални методи отворенавиж
Ветпром АД Химик-аналитик отворенавиж
Церб АД Химик отворенавиж
Кенди ООД Технолог оценител качество отворенавиж
Басейнова Дирекция Черноморски район Главен експерт отворенавиж
Кенди ООД Химик входящ контрол отворенавиж
Карлсберг България АД Супервайзор Пивопроизводство отворенавиж
Софарма АД Химик - Завод Софарма - Дървеница отворенавиж
Фармаконс АД Медицински представител (София) отворенавиж
Джи И Фармасютикълс ООД QA MANAGER отворенавиж
Борола ООД Медицински представител (Варна) отворенавиж
ПУРАТОС БЪЛГАРИЯ АД Специалист Качество отворенавиж
ФЬОНИКС Фарма ЕООД Търговски представител (Велико Търново) отворенавиж
ИНОВА ООД Медицински представител (София) отворенавиж
Фикосота ООД Специалист качество отворенавиж
Медитрайл Интернешънълс EООД ХИМИК - АНАЛИТИК в лаборатория за качествен контрол на лекарствени продукти отворенавиж
Фармаконс АД Медицински представител (Русе) отворенавиж
Фармаконс АД Медицински представител (Варна) отворенавиж
Фармасуис ЕООД Медицински представител (Бургас) отворенавиж
Техновит ЕООД Търговски представител (София) отворенавиж
ФЬОНИКС Фарма ЕООД Търговски представител (София) отворенавиж
АЛТЕСТ ЕООД Лаборант в производство отворенавиж
Драгънфлай Биосаянсес България ЕООД Технолог отворенавиж
Кенди ООД Специалист "Контрол и регистрация на документи" отворенавиж
Национална лаборатория "Бул Роза" ООД Химик, Физикохимия / Лаборант отворенавиж
БУЛДЖАК АД Химик-лаборант в лаборатория за изпитване на храни отворенавиж
Басейнова Дирекция Черноморски район Младши експерт отворенавиж
МАРС Армор ООД Химик - аналитик към Отдел „РД“ отворенавиж
Метром България ЕООД Специалист Продажби на Лабораторна Апаратура отворенавиж
Институт по органична химия със център по фитохимия при БАН Биохимик отворенавиж
АЛДИС-07 ЕООД Търговски представител - Централна и Североизточна България отворенавиж
ВИАС ЕООД СПЕЦИАЛИСТ - КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ отворенавиж
Адифарм ЕАД АНАЛИТИК ЛАБОРАТОРИЯ отворенавиж
Адифарм ЕАД СПЕЦИАЛИСТ отдел "Регистрация на лекарства" (София) отворенавиж
Софийска вода АД Лабораторен специалист - инструментални методи /по заместване/ отворенавиж
ВИАС ЕООД Лаборант химик отворенавиж
Теклас–България ЕАД Инженер химик отворенавиж
Софарма АД Химик в Химична лаборатория отворенавиж
Агрия АД ТЕХНОЛОГ ХИМИК отворенавиж
Т.Е.А.М. Ltd. Service Engineer отворенавиж
Институт по електроника (БАН, 7-ми км) Химик отворенавиж
Софарма АД Химик хроматографист отворенавиж
ВЕТПРОМ АД Химик-аналитик в лаборатория „Контрол на качеството” отворенавиж
Фондация "Заедно в час" Учители отворенавиж
Лабексперт ООД Търговски представител отворенавиж
Софийска вода АД Лабораторен специалист-инструментални методи отворенавиж
Waller Ring Apotheke Фармацевти с немски език за работа в Германия oтворенавиж
NSF International Laboratory Chemist/ CTA (Instrumental Analytics) отворенавиж
Аптеки Субра / Алта Мар ООД Свободни работни позиции в аптечна верига Subra отворенавиж
Актавис България Свободни позиции в завода в Дупница oтворенавиж
SOPHARMACY EOOD Свободни позиции в аптечна верига SOpharmacy отворенавиж
Фармаконс АД Медицински представител (Велико Търново) отворенавиж
Софарма АД Технолог в лаборатория Твърди лекарствени форми oтворенавиж
ФАРМАСУИС ЕООД Medical Advisor, Regulatory Affairs & Pharmacovigilance Specialist/ Junior Specialist затворенавиж
Балистик Сел ЕООД Редактор на образователно съдържание за електронна платформа затворенавиж
Научно-изследователски сектор при Университет “Проф. д-р Асен Златаров” Химик затворенавиж
СИ ПИ ЕЙ КЕМ - ООД Химик - за приготвяне на органични стандарти затворенавиж
Оргахим АД R&D ТЕХНОЛОГ затворенавиж
Сембодиа ООД Ръководител химически отдел затворенавиж
Астреа Рикрутмънт ЕООД Учител/ка по Физика и Химия с Френски език затворенавиж
Балев Корпорейшън ЕООД Контрольор Качество/Технолог затворенавиж
Лабимекс АД Търговец на лабораторно оборудване и консумативи затворенавиж
Басейнова Дирекция Черноморски район Главен експерт затворенавиж
127-МО ЕСПУ ИВ.Н.ДЕНКОГЛУ Учител по физика и химия затворенавиж
Булдекор ЕООД Химик – изпитвателна лаборатория „Кожи и изделия от кожи“ затворенавиж
Изпълнителна агенция по околна среда Главен специалист "Регионална лаборатория Смолян" затворенавиж
Ведра Интернешънъл АД Mедицински представител (София) затворенавиж
Адифарм ЕАД СПЕЦИАЛИСТ отдел „Регистрация на лекарства“ (Троян) затворенавиж
ВЕТПРОМ АД Специалист Осигуряване на качеството затворенавиж
РАДОСТ - СТОЙНА СЕЛИМОВА ET Лаборант затворенавиж
СМДЛ СИНЕВО БЪЛГАРИЯ ЕООД Medical Representative (Sofia) затворенавиж
ПРОТО ЕООД Лаборант затворенавиж
Топлофикация-Русе ЕАД ЛАБОРАНТ ВОДОХИМИЧЕН КОНТРОЛ затворенавиж
Ар енд Ди Сървисиз ООД Координатор Клинични изпитвания затворенавиж
IAV GmbH Fachexperten und Nachwuchsführungskräfte (m/w) затворенавиж
PSI PHARMA SUPPORT EOOD Clinical Research Associate затворенавиж
СЕРВИЕ МЕДИКАЛ ЕООД Medical Representative (Sofia) затворенавиж
СЕРВИЕ МЕДИКАЛ ЕООД Medical Representative (Plovdiv) затворенавиж
Софарма АД Химик затворенавиж
Софарма АД ТЕХНОЛОЗИ в лаборатории за твърди, галенични и инжекционни лекарствени форми затворенавиж
ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД Лаборант - Химик затворенавиж
Алтест ЕООД ИНСПЕКТОР ОТК В ПРОИЗВОДСТВО затворенавиж
ВЕТА ФАРМА АД Специалист в Отдел Качествен контрол затворенавиж