Работа

Работни позиции

Ref: ОПИСАНИЕ СТАТУС
Научно-изследователски сектор при Университет “Проф. д-р Асен Златаров” Химик отворенавиж
Софарма АД Аналитик отворенавиж
Actavis, a Teva company Химик, Дирекция Качество отворенавиж
Фармасиус ЕООД Медицински представител за регион София отворенавиж
Лабимекс АД Търговец на химически реактиви и консумативи отворенавиж
Частно основно училище Света София ЕООД Учител по Физика, Химия, Човекът и природата отворенавиж
Оргахим АД Лаборант (Контрол на качеството) отворенавиж
МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ ЕАД Лаборант отворенавиж
Zlatarski International School of Sofia Teacher of Chemistry отворенавиж
Национален институт за изследване на вино, спиртни напитки и етерични масла ЕООД Химик-аналитик отворенавиж
ШИПКА 99 АД Quality Control Manager отворенавиж
ФРЕЗЕНИУС КАБИ БЪЛГАРИЯ ЕООД Regulatory Affairs Support отворенавиж
Национална лаборатория "Бул Роза" ООД Химик, Физикохимия / Лаборант отворенавиж
ЕН ЕНД КЕЙ КОЗМЕТИКС ДИВЕЛОПМЪНТС ООД Изготвител на козметични продукти отворенавиж
МОНИ МГ ООД Лаборант отворенавиж
Софарма Трейдинг АД Медицински представител за област Стара Загора отворенавиж
ЕН ЕНД КЕЙ КОЗМЕТИКС ДИВЕЛОПМЪНТС ООД Контрольор качество отворенавиж
Български институт по метрология Старши експерт отворенавиж
Басейнова Дирекция Черноморски район Главен експерт отворенавиж
Басейнова Дирекция Черноморски район Главен експерт (по заместване) отворенавиж
Екогалваник ЕООД Химик-еколог отворенавиж
Борола ООД Медицински представител (Стара Загора) отворенавиж
ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ ХИМИК - Мениджър продажби отворенавиж
Шрайбер Фуудс България ЕООД Лаборант Физикохимия отворенавиж
Актавис - компания на Тева Химик изпитване на материали отворенавиж
Драгънфлай Биосаянсес България ЕООД Технолог отворенавиж
Балканфарма - Разград АД Специалист, Аналитик отворенавиж
Лабимекс АД Търговец на лабораторно оборудване и консумативи отворенавиж
АКВАХИМ АД Специалист продажби химическо оборудване отворенавиж
МДЛ БОДИМЕД 99 ООД Химик - аналитична химия отворенавиж
БК- Горна Баня ООД Химик - ОПЕРАТОР ФИЛТЪР отворенавиж
Яна АД Технолог химик отворенавиж
СЖС България ЕООД Лабораторен специалист - Химия отворенавиж
Биотрейд България ООД Търговски представител (Русе) отворенавиж
Биотрейд България ООД Търговски представител (Плевен) отворенавиж
Биотрейд България ООД Търговски представител (Велико Търново) отворенавиж
Индустриал Сълюшънс България ЕООД Главен технолог (Профил Химия) отворенавиж
Медитрайл Интернешънълс EООД ХИМИК - АНАЛИТИК в лаборатория за качествен контрол на лекарствени продукти отворенавиж
Actavis, a Teva company Химик аналитично валидиране (по заместване) отворенавиж
Софарма АД Ръководител отдел "Екологичен мениджмънт" отворенавиж
Менпауър България ООД Химик-аналитик отворенавиж
Адифарм ЕАД Аналитик R&D Лаборатория отворенавиж
Адифарм ЕАД СПЕЦИАЛИСТ отдел "Регистрация на лекарства" отворенавиж
Менпауър България ООД Технолог „R&D“ отдел отворенавиж
Менпауър България ООД Химик-аналитик в R&D отдел отворенавиж
Софарма АД Химик в Химична лаборатория отворенавиж
Darbi LTD Teacher of Chemistry in English отворенавиж
Ветпром АД Технолог в отдел „Изследване и развитие” отворенавиж
ЛОДИС ИНВЕСТ ЕООД Специалист Качество отворенавиж
Сигмареф ЕООД Служител качествен контрол отворенавиж
Ветпром АД Химик-аналитик в отдел „Изследване и развитие“ отворенавиж
Оргахим АД Лаборант oтворенавиж
DEKRA Arbeit Bulgaria EOOD Medical Representative (Sofia) отворенавиж
Софийска вода АД Лабораторни специалисти отворенавиж
ДЕФКО ЗЪРНОБАЗА ЕООД Лаборант-Химик затворенавиж
Пиер Фабр Дермо - Козметик България ЕООД Медицински представител (Пловдив) затворенавиж
Eurofins HOS Testing Bulgaria Chemist затворенавиж
Кенди ООД Химик-аналитик затворенавиж
ФЬОНИКС Фарма ЕООД Медицински представител (Велико Търново) затворенавиж
Софарма АД Технолог таблетиране и капсулиране - Завод за твърди лекарствени форми затворенавиж
К Ботаника ЕООД Лаборант химик затворенавиж
Данс Фарма ЕООД Експерт биотехнологии и медицинска диагностика затворенавиж
Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Александровска" ЕАД Химик в Клиника по съдебна медицина и деонтологития затворенавиж
Кремио ЕАД Лаборант - физико химична лаборатория затворенавиж
Аптеки Субра / Алта Мар ООД Консултант козметика (Благоевград) затворенавиж
Софарма АД Специалист "Лекарствена безопасност" затворенавиж
ЕГИС ФАРМАСЮТИКЪЛС ТП Медицински представител (Велико Търново) затворенавиж
НИК Агро Сървис ЕООД Химик в аналитична лаборатория затворенавиж
Сембодиа ООД Ръководител химически отдел затворенавиж
Тева Фармасютикълс Индъстрийз Ltd. Специалист разработка на нови продукти затворенавиж
Сертима ООД Координатор "Добри Производствени практики" затворенавиж
Фармахелт ЕООД Медицински представител (Варна) затворенавиж
ВИАС ЕООД Лаборант химик затворенавиж
БИОВЕТ АД ЦУ Пещера Химик затворенавиж
ХИМСНАБ БГ АД Инженер-химик затворенавиж
КУШ МОДА ООД Текстилен химик-лаборант затворенавиж
Национален институт по метеорология и хидрология - филиал Варна Ръководител лаборатория затворенавиж
Софарма Трейдинг АД Медицински представител "Ексклузивни Продукти" за област Стара Загора затворенавиж
Изпълнителна агенция по околна среда Младши експерт в отдел „Предотвратяване на големи аварии и промишлено замърсяване” затворенавиж
Изпълнителна агенция по околна среда Старши експерт в отдел „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването” затворенавиж
Оргахим АД R&D Технолог затворенавиж
Глобал Естетикс ЕООД Медицински представител (Пловдив) затворенавиж
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА Главен експерт затворенавиж