Работа

Работни позиции

Ref: ОПИСАНИЕ СТАТУС
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Главен експерт в дирекция "Лабораторни изследвания" отворенавиж
ПАРАЛЕЛ ЕАД Химик - Технолог oтворенавиж
Хербамедика ЕООД Медицински представител (Стара Загора) отворенавиж
Convex Ltd. Clinical Research Coordinator oтворенавиж
АНДЖЕЛИНИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД Медицински представител по заместване отворенавиж
ПИ ПИ ДИ БЪЛГАРИЯ ЕООД Safety Scientist (M-SERM Scientist II/Sr Safety Specialist) oтворенавиж
PharmaLex Bulgaria JSC (Senior) Manager Pharmacovigilance отворенавиж
PharmaLex Bulgaria JSC Senior Specialist / Junior Manager Pharmacovigilance oтворенавиж
СМДЛ СИНЕВО БЪЛГАРИЯ ЕООД Medical Representative (Sofia) отворенавиж
ФИКОСОТА ООД R&D Laboratory Assistant oтворенавиж
СМДЛ СИНЕВО БЪЛГАРИЯ ЕООД Medical Representative (Plovdiv) отворенавиж
Джонсън & Джонсън България ЕООД Medical Representative – CNS/Immunology oтворенавиж
ТОРО ГРУПС ООД Regulatory Affairs Specialist отворенавиж
Севекс фарма ООД Mедицински представител (София) oтворенавиж
ЕН ЕНД КЕЙ КОЗМЕТИКС ДИВЕЛОПМЪНТС ООД Изготвител на козметични продукти отворенавиж
Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация” Старши инспектор oтворенавиж
ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - ГЛАВЕН ПРОКУРОР Младши експерт отворенавиж
ВИВАФАРМА САЛЮШЪНС ООД Медицински представител (София) oтворенавиж
Г.М. ЕООД Лаборант - химик отворенавиж
Хербамедика ЕООД Медицински представител (Пловдив) oтворенавиж
Амилум България ЕАД Експерт Управление на качеството отворенавиж
АРОМА АД Изготвител на парфюмерно-козметични изделия oтворенавиж
Актавис - компания на Тева Химик в лаборатория „Изпитване на продукти и стабилност", Дирекция „Качество" отворенавиж
Частно средно училище по изкуства и чужди езици Артис ЕООД Учител по човек и природа, химия и биология - лектор oтворенавиж
Амилум България ЕАД Лаборант отворенавиж
АЛТЕЯ ОРГАНИКС ООД ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ОРГАНИЧНА КОЗМЕТИКА oтворенавиж
Дабъл Д Груп ООД Технолог-Управител отворенавиж
ФИКОСОТА ООД МАШИНЕН ОПЕРАТОР - ХИМИК oтворенавиж
Частно средно училище Димитър Екимов с. Русаля ЕООД Учител "Химия и опазване на околната среда" отворенавиж
Софарма АД Експерт Активни вещества oтворенавиж
Борола ООД Медицински представител (София) отворенавиж
Оргахим АД Лаборант oтворенавиж
АБИО ЕООД Химик отворенавиж
Фортекс Нутрасютикалс ООД Химик-аналитик oтворенавиж
Профилинк ООД Лаборант отворенавиж
Ветпром АД Технолози в отдел „Изследване и развитие” oтворенавиж
Чайкафарма висококачествените лекарства АД ЕКСПЕРТ РЕГИСТРАЦИИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ отворенавиж
Гален Фарма ООД Химик контрол по качеството oтворенавиж
Ветпром АД Химик-аналитик в лаборатория „Контрол на качеството” отворенавиж
Борола ООД Служител регулаторна дейност oтворенавиж
ЕЛПЛАН ЕООД Учител по Човекът и природата, Физика и Химия отворенавиж
МАПЕИ България ЕООД ХИМИК ЛАБОРАНТ oтворенавиж
H R Consulting Partners Ltd. Началник Лаборатория отворенавиж
САПРО ЮРАП ООД Лаборант или микробиолог oтворенавиж
Адифарм ЕАД АНАЛИТИК ЛАБОРАТОРИЯ отворенавиж
Адифарм ЕАД СПЕЦИАЛИСТ отдел "Регистрация на лекарства" oтворенавиж
ВЕТПРОМ АД Експерт Валидиране отворенавиж
МЕГАПОРТ ЕООД МЛАДШИ ТЕХНОЛОГ отворенавиж
Лемна Екоинвест-България АД Химик-аналитик отворенавиж
Ветпром АД Химик-аналитик в отдел „Изследване и развитие“ отворенавиж
ЕЛЕКТРОСТОМАНА 2004 АД Лаборант химична лаборатория отворенавиж
Роял Профил ЕООД Химик-лаборант отворенавиж
ВИАС ЕООД Лаборант-химик отворенавиж
Басейнова Дирекция Черноморски район Главен експерт ГИС отворенавиж
Хербамедика ЕООД Медицински представител (София) отворенавиж
ЕЛ БАТ АД Лаборант отворенавиж
Софарма АД Медицински представител (София) отворенавиж
Лабимекс АД Търговец на химически реактиви и консумативи отворенавиж
Ес енд Ди Фарма Логистикс БГ ЕООД Медицински Представител Южна България отворенавиж
Ведра Интернешънъл АД Mедицински представител (София) отворенавиж
Шрайбер Фуудс България ЕООД Лаборант Физикохимия отворенавиж
РИАЛ БЪЛГАРИЯ ООД R&D Технолог отворенавиж
АСТРА И КО ООД Химик Технолог отворенавиж
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА Старши експерт в отдел „Регионална лаборатория Велико Търново" по заместване отворенавиж
Агроблок ЕООД Лаборант отворенавиж
ПУРАТОС БЪЛГАРИЯ АД Специалист Качество /по заместване/ отворенавиж
ПЛАСТХИМ - Т АД Лаборант отворенавиж
ГЛОБАЛ ЕСТЕТИКС ЕООД Медицински представител (Пловдив) отворенавиж
АЛКОМЕТ АД Експерт, здраве и безопасност при работа отворенавиж
ЛОДИС ИНВЕСТ ЕООД Специалист Качество отворенавиж
ЧСУ "ДРУЖБА" - София УЧИТЕЛ ПО ХИМИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК отворенавиж
СЖС България ЕООД ХИМИК отворенавиж
ТИАРА АЕ ООД Технолог - химик отворенавиж
БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД Експерт, химик отворенавиж
Басейнова дирекция „Дунавски район“ Главен експерт в дирекция “Контрол” отворенавиж
НЮ МЕЙКЪР ЕООД Изследовател отворенавиж
НЮ МЕЙКЪР ЕООД Експерт изследовател отворенавиж
Финохелт ЕООД Медицински представител (София) отворенавиж
НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СЕКТОР ПРИ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" Химик отворенавиж
Хербамедика ЕООД Медицински представител (Благоевград) отворенавиж
Хербамедика ЕООД Медицински представител (Варна) отворенавиж
Софарма АД Технолог Лекарствени Продукти отворенавиж
Софарма АД Началник Смяна отворенавиж
КАМКО ЕООД ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВО отворенавиж
Софарма АД Мениджър квалификация Аналитично оборудване отворенавиж
БРИТАНСКО УЧИЛИЩЕ В СОФИЯ ООД Lab Technician / Лаборант отворенавиж
МЕЖДУНАРОДНО УЧИЛИЩЕ ЗЛАТАРСКИ ЕООД TEACHER OF CHEMISTRY / УЧИТЕЛ ПО ХИМИЯ отворенавиж
СОФАРМА АД Химик ин-процес контрол отворенавиж
СИГМАРЕФ ЕООД Служител качествен контрол отворенавиж
Феерия-98 ЕООД Химик - технолог отворенавиж
Менпауър България ООД Лаборант отворенавиж
Актавис - компания на Тева Фармацевт - разработка на нови продукти отворенавиж
Актавис - компания на Тева Специалист химични анализи и стабилност (по заместване) отворенавиж
Актавис - компания на Тева Химик, Дирекция „Качество Трети Страни Оперейшънс Европа'' отворенавиж
Balkaninvest.eu EOOD Junior Sales Manager – ingredients for cosmetics отворенавиж
АРОМА АД Организатор Производство отворенавиж
Агрия АД ТЕХНОЛОГ ХИМИК В ОТДЕЛ "Технологии и иновации" отворенавиж
Водоснабдяване и Канализация - Добрич АД Химик към Изпитвателна лаборатория отворенавиж
БИОТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ООД Търговски представител (Бургас) отворенавиж
МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД Одитор „Хигиена и безопасност“ (Бургас) затворенавиж
МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД Одитор „Хигиена и безопасност“ (Пловдив) затворенавиж
МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД Одитор „Хигиена и безопасност“ (София) затворенавиж
АИБО - С ЕООД Ръководител Изследване и Развитие затворенавиж
ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА Младши експерт затворенавиж
Оргахим АД ЛАБОРАНТИ затворенавиж
Софарма АД Технолог пречистена вода затворенавиж
Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол ЦЛХИК - София Младши експерт затворенавиж
Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол ЦЛХИК - София Младши експерт затворенавиж
Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол ЦЛХИК - София Старши експерт затворенавиж