Работа

Работни позиции

Ref: ОПИСАНИЕ СТАТУС
Борола ООД Медицински представител (Бургас) отворенавиж
Фармаконс АД Медицински представител (Варна) отворенавиж
ЕН ЕНД КЕЙ КОЗМЕТИКС ДИВЕЛОПМЪНТС ООД Контрольор качество отворенавиж
Адифарм ЕАД АНАЛИТИК ЛАБОРАТОРИЯ отворенавиж
Адифарм ЕАД СПЕЦИАЛИСТ отдел "Регистрация на лекарства" отворенавиж
Ветпром АД Технолог в Дирекция "Производство" отворенавиж
ДЕФКО ЗЪРНОБАЗА ЕООД Лаборант-Химик отворенавиж
Екологика България ЕООД Търговски консултант (waste management services) отворенавиж
Софарма АД Химик - Завод Софарма - Дървеница отворенавиж
ФЬОНИКС Фарма ЕООД Медицински представител (Русе) отворенавиж
MUNSEY LTD Учител по Химия и опазване на околната среда/Chemistry Teacher отворенавиж
Европейски Пътища АД Лаборант в Пътно-строителна лаборатория отворенавиж
ФЕСТО ПРОИЗВОДСТВО ЕООД Ръководител звено „Качество, Позиционни сензори и кабели“ отворенавиж
ЕКОН 91 ООД Лаборант в производствена лаборатория отворенавиж
Цеумед ЕООД Medical/Sales Representative отворенавиж
България Текс АД Лаборант отворенавиж
Каменица АД Environmental Health & Safety (EHS) Specialist отворенавиж
HMG Links Ltd. Supplier Quality Engineer отворенавиж
PSI PHARMA SUPPORT EOOD Clinical Research Associate II отворенавиж
ГлаксоСмитКлайн ЕООД Medical Representative Vaccines отворенавиж
Юрофинс ХОС Тестинг България ЕООД National Key Account Manager - Environmental Testing (water/air/soil) отворенавиж
MUNSEY LTD Chemistry High School Teacher отворенавиж
АЛВОГЕН ФАРМА ТРЕЙДИНГ ЮРЪП ЕООД Regulatory Affairs Specialist CEE (Maternity Cover) отворенавиж
Софийска вода АД Лабораторен специалист - логистика отворенавиж
Чайкафарма - Висококачествените лекарства АД Експерт Регистрации на лекарствени продукти отворенавиж
ЗГП ООД Лаборант отворенавиж
Изпълнителна агенция по околна среда Младши експерт в отдел „Регионална лаборатория Варна” отворенавиж
Национален институт по метеорология и хидрология Ръководител лаборатория отворенавиж
Биоком Трендафилов ЕООД Търговски представител (Сливен) отворенавиж
АИБО - С ЕООД Химик-лаборант отворенавиж
Медитрайл Интернешънълс EООД ХИМИК - АНАЛИТИК в лаборатория за качествен контрол на лекарствени продукти отворенавиж
СКОРПИО ВИ ЕООД Автор на учебно помагало по химия за 7 клас по новата учебна програма отворенавиж
Алфа Консулт България ООД Лаборант отворенавиж
Национален институт за изследване на вино, спиртни напитки и етерични масла ЕООД Началник сектор „Развойна дейност“ отворенавиж
Фармахелт ЕООД Медицински представител (Пловдив) отворенавиж
Национален институт за изследване на вино, спиртни напитки и етерични масла ЕООД Химик-аналитик отворенавиж
Софийска вода АД Лабораторен специалист - инструментални методи отворенавиж
Ветпром АД Технолог в отдел „Изследване и развитие” отворенавиж
ДИАЛ ООД Химик отворенавиж
Ветпром АД Химик-аналитик в отдел „Изследване и развитие“ отворенавиж
МССИ ЕООД Медицински представител (Варна) отворенавиж
Сембодиа ООД Ръководител химически отдел отворенавиж
Агенция "Митници" Старши експерт в Агенция „Митници”, отдел „Митническа лаборатория“ отворенавиж
Interpharma Services Ltd. Квалифицирано Лице, Химик и Лаборант отворенавиж
Actavis, a Teva company Химик, Дирекция Качество отворенавиж
НИК Агро Сървис ЕООД Химик в аналитична лаборатория отворенавиж
ВЕМО 99 ООД Административен сътрудник за бизнес комуникация, маркетинг и експорт отворенавиж
ЕС ЕНД ДИ ФАРМА ЛОГИСТИКС БГ ЕООД Медицински Представител Южна България отворенавиж
ФЬОНИКС Фарма ЕООД Медицински представител (София) отворенавиж
МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ ЕАД Химик отворенавиж
ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ ХИМИК - Мениджър продажби отворенавиж
Actavis, a Teva company Химици, Дирекция „Качество Трети Страни Оперейшънс Европа″ отворенавиж
Алфа Контрол-2002 ООД Служител за работа в офис - Химик отворенавиж
ДАНС ФАРМА ЕООД Търговски представител - лабораторно оборудване и консумативи отворенавиж
Оргахим АД R&D Технолог отворенавиж
Сигмареф ЕООД Служител качествен контрол отворенавиж
Национален център по радиобиология и радиационна защита Химик в лаб. „Мониторинг на облъчване на населението“ отворенавиж
Оргахим АД Лаборант oтворенавиж
DEKRA Arbeit Bulgaria EOOD Medical Representative (Sofia) отворенавиж
Софийска вода АД Лабораторни специалисти отворенавиж
EOS Pharma Communications Ltd Търговски представители отворенавиж
Метром България ЕООД Специалист Продажби и Сервиз на Лабораторна и Промишлена Апаратура затворенавиж
Аквахим АД Специалист продажби химическо оборудване затворенавиж
Индустриална химия ЕООД Мениджър по качеството затворенавиж
Шрайбер Фуудс България ЕООД Лаборант Физикохимия затворенавиж
Actavis, a Teva company Специалист химични анализи и стабилност затворенавиж
Actavis, a Teva company Химик изпитване на материали затворенавиж
Борола ООД Медицински представител (София) затворенавиж
СЖС България ЕООД Лабораторен специалист затворенавиж
ЗЕНИТ 94 ООД / Офис Варна УЧИТЕЛ по физика и химия затворенавиж
Г.М. ЕООД Лаборант - химик затворенавиж
Балканфарма - Разград АД Главен специалист, Добра производствена практика затворенавиж
Ведра Интернешънъл АД Медицински представител (Варна) затворенавиж
Лабимекс АД Търговец на лабораторно оборудване и консумативи затворенавиж
Викинг Лайф-Сейвинг Екуипмънт Продъкшън БГ ЕООД QHSE ASSISTANT затворенавиж
БиЕй Глас България АД Technologist - glass production затворенавиж
Институт по полимери БАН Специалист затворенавиж
ФАРМАСУИС ЕООД Медицински представител - район Централна Южна България затворенавиж
КТ Интернешънъл ЕАД Лаборант затворенавиж
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - СМОЛЯН Инспектор затворенавиж
Изпълнителна агенция по околна среда Младши експерт в отдел „Лаборатория за инструментални методи за анализ“ затворенавиж
СТС ХОЛДИНГ ГРУП ООД Контрольор по качеството затворенавиж