Работа

Работни позиции

Ref: ОПИСАНИЕ СТАТУС
ВЕТПРОМ АД Ръководител Производство Твърди лекарствени форми отворенавиж
ВЕТПРОМ АД Специалист филмиране на таблети отворенавиж
ВЕТПРОМ АД Ръководител Производство Твърди лекарствени форми отворенавиж
ФИКОСОТА ООД АСИСТЕНТ КАЧЕСТВО отворенавиж
АДИФАРМ ЕАД Аналитик R&D лаборатория отворенавиж
Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе Младши експерт в отдел „КПКЗ и ОХВ" отворенавиж
СЖС България ЕООД ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК в лаборатория отворенавиж
СМДЛ - Рамус ООД Биолог, Химик в медицинска лаборатория (София) отворенавиж
MIXXA LTD. Химик лаборант / Инженер Химик (Нова Загора) отворенавиж
MIXXA LTD. Химик Лаборант / Инжeнер Химик (Стара Загора) отворенавиж
ДжиЕсПи Интернешънъл ЕООД Химик отворенавиж
Образователен Център Иновейшън ЕООД Учител по химия отворенавиж
СМДЛ - Рамус ООД Биолог, Химик в медицинска лаборатория (Шумен) отворенавиж
СМДЛ - Рамус ООД Биолог, Химик в медицинска лаборатория (Добрич) отворенавиж
TEAM PRO Jsco Медицински представител (Бургас) отворенавиж
Софарма АД Инженер Осигуряване на качеството отворенавиж
Софарма АД Технолог таблетиране отворенавиж
БИОВЕТ АД Химик отворенавиж
ХА - БЕ БЪЛГАРИЯ ООД ХИМИК-ЛАБОРАНТ в производство на строителни материали отворенавиж
ЧСУ „Свети Георги” АСИСТЕНТ УЧИТЕЛ В КАТЕДРА НАУКИ С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК отворенавиж
Тракия Глас България ЕАД Анализатор, лаборатория отворенавиж
ГЛОБАЛ ЕСТЕТИКС ЕООД Медицински представител (Варна) отворенавиж
СТС ХОЛДИНГ ГРУП ООД Технолог отворенавиж
DABAL D GRUP OOD Технолог на хранителни изделия отворенавиж
ДАВИТОЗ ООД Хоноруван преподавател по химия (Бургас) отворенавиж
PPS Manufacturing JSC Старши химик / Инженер по химически технологии отворенавиж
Финохелт ЕООД Медицински представител (София) отворенавиж
Ведра Интернешънъл АД Медицински представител (Благоевград) отворенавиж
Институт за клинични експертизи - България АД Лаборант - техник отворенавиж
ЕЛ БАТ АД Лаборант отворенавиж
ГИДА-19 ЕООД Технолог - химик в производство отворенавиж
Лемна Екоинвест-България АД Химик-аналитик отворенавиж
БУЛМИНТ ПЕРСОНАЛ ЕООД Асистент химик отворенавиж
БУЛМИНТ ПЕРСОНАЛ ЕООД Химик, доставки на суровини отворенавиж
Софарма АД Технолог – изготвител инжекционни разтвори отворенавиж
Херти АД Технолог - Алуминиево производство / печатни процеси отворенавиж
Тимбарк България ЕООД Лаборант отворенавиж
АТЕ ПЛАСТ ООД Лаборант отворенавиж
FloraVit LTD Търговски представител (София) отворенавиж
КАМБРО ОЗАЙ БГ ЕООД Контрольор Качество отворенавиж
ЕКОМЕТ 90 ЕООД Медицински представител (София) отворенавиж
ЛЕДЪРТЕКС ЕООД Химик - изпитвателна лаборатория Кожи и изделия от кожи, текстил и изделия от текстил отворенавиж
МАРИНА 2015 ЕООД Химик-консултант за телевизионно предаване отворенавиж
ХАРМОНИ 2012 ЕООД Инженер-химик отворенавиж
ДУНАВ ПРЕС АД Специалист качество, входящ контрол, стандартизация и метрология отворенавиж
29. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "КУЗМАН ШАПКАРЕВ" Учител по химия и физика отворенавиж
МОНБАТ АД Монтана Инженер-химик отворенавиж
Чистота Балкани ООД Еколог отворенавиж
Институт по оптически материали и технологии „Акад. Й. Малиновски“ (ИОМТ-БАН) Физик/химик отворенавиж
РОДИНА - БЪЛГАРИЯ / БЕРИ ГРУП - БЪЛГАРИЯ ООД Учители по Химия / УРОЦИ отворенавиж
Оргахим АД Експерт MSDS отворенавиж
Софарма АД Специалист Трансфер и валидиране на технологии отворенавиж
БИО СТЕМ ТРЕЙД ЕООД Медицински представител (Стара Загора) отворенавиж
БИО СТЕМ ТРЕЙД ЕООД Medical Representative (Plovdiv) отворенавиж
Teva / Тева Фарма ЕАД Мениджър на смяна в дирекция „Производство“ отворенавиж
Софарма АД Химик – Ин-процес контрол отворенавиж
ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ АД Специалист по Опазване на околната среда (по заместване) отворенавиж
АРОМА АД Специалист Химик отворенавиж
Teva / Тева Фарма ЕАД Специалист Химични Анализи и Стабилност отворенавиж
Аптеки Субра / Алта Мар ООД Консултант Козметика (София) отворенавиж
БИОТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ООД Технолог Развойна дейност отворенавиж
ДАНС ФАРМА ЕООД Експерт биотехнологии и медицинска диагностика отворенавиж
Севекс фарма ООД Медицински представител (София) отворенавиж
ПЛАСТХИМ – Т АД Лаборант отворенавиж
Пашабахче България ЕАД ИНЖЕНЕР, КАЧЕСТВО затворенавиж
Басейнова Дирекция Черноморски район Началник на отдел ОМВМ затворенавиж
Джи И Фармасютикълс ООД ЛАБОРАТОРЕН СЪТРУДНИК (ЛАБОРАНТ) затворенавиж
НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ Техник, химия затворенавиж
ИНСА ЕООД Инженер-химик затворенавиж
ВИАНД ЕАД Инженер-химик затворенавиж
Чайкафарма - Висококачествените лекарства АД Химик-аналитик във фармацевтичното производство затворенавиж
ДАВИТОЗ 1 ЕООД Хоноруван преподавател по Химия (Пловдив) затворенавиж
ХИМАТЕХ АД Мениджър продажби - инженер химик или строителен инженер затворенавиж
СЖС БЪЛГАРИЯ ЕООД ЛАБОРАНТ/И затворенавиж
ФАРМАКОНС АД Медицински представител (Хасково) затворенавиж
АГРОНОМ 1 ХОЛДИНГ ЕООД ЛАБОРАНТ за изпитване и анализ на зърно затворенавиж
ФАРМАКОНС АД Медицински представител (Плевен) затворенавиж
ФАРМАКОНС АД Медицински представител (Благоевград) затворенавиж
Балканфарма - Разград АД Главен специалист в „Осигуряване на Качеството“ затворенавиж
Дабъл Д Груп OOД Технолог на хранителни изделия затворенавиж
Балканфарма - Разград АД Главен специалист по Добра производствена практика (обучение) затворенавиж
ФАРМАКОНС АД Медицински представител за град Русе и региона затворенавиж
Teva / Тева Фарма ЕАД Quality Assurance Manager затворенавиж
Инбиотех ООД Regulatory and QA Expert затворенавиж
ИНСТИТУТ ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО - ПЛЕВЕН ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ХИМИК (лаборант) в отдел „Селекция, винарство и химия” затворенавиж
Teva / Тева Фарма ЕАД Regulatory Affair Associate zaтворенавиж
Цератицит България АД Химик затворенавиж
БУЛГАРКОНТРОЛА АД Специалист - изпитвател (Химик) затворенавиж
ТП ЛАБОРАТОАР ИНОТЕК ИНТЕРНАСИОНАЛ Медицински представител (по заместване за срок от 2 години) затворенавиж
Парти Дринкс ЕООД Лаборант затворенавиж