Работа

Работни позиции

Ref: ОПИСАНИЕ СТАТУС
ХИМАКС ФАРМА ЕООД Аналитик - специалист качествен контрол oтворенавиж
Лавена АД Специалист, Осигуряване на качеството oтворенавиж
Фармаконс АД Медицински представител (Благоевград) oтворенавиж
ГЛОБЕКС ЕООД Ръководител, Направление "Пряка производствена дейност" oтворенавиж
Момина крепост АД Технолог, технология на пластмасите oтворенавиж
Частна професионална гимназия по дигитални науки СофтУни Светлина ООД Учител по естествени науки oтворенавиж
Фармаконс АД Медицински представител за град Стара Загора и региона oтворенавиж
ДИ енд ВИ консулт ООД Лаборант анализатор - Химик oтворенавиж
ГЛОБЕКС ЕООД Търговец на полимерни покрития и др. с химическо образование oтворенавиж
Български институт за стандартизация Главен експерт в сектор "Химия, храни и текстил" oтворенавиж
ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД Химик - аналитик oтворенавиж
РОЗАХИМ АД Технолог, производство химични продукти oтворенавиж
Mонбат Рисайклинг ЕАД Химик, контрол на качеството oтворенавиж
ГЛОБЕКС ЕООД Специалист продажби с химическо образование oтворенавиж
ДАЛМАТИКА ЕООД Технолог за хранителни добавки oтворенавиж
Софийска вода АД Лабораторен специалист - инструментални методи oтворенавиж
Софийска вода АД Лабораторен специалист - класически методи oтворенавиж
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД - Русе Лаборант oтворенавиж
Ретал Балкан ЕООД Лаборант отворенавиж
ФАРМАЦЕВТИЧНИ ЗАВОДИ МИЛВЕ АД Заготвител на лекарствени продукти oтворенавиж
ФАРМАЦЕВТИЧНИ ЗАВОДИ МИЛВЕ АД Химик-аналитик отворенавиж
ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД Специалист "Приемане на проби" отворенавиж
Басейнова Дирекция Черноморски район Старши експерт - отдел ОМВМ oтворенавиж
Басейнова Дирекция Черноморски район Началник отдел ОМВМ отворенавиж
ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД Мениджмънт на околната среда (Еколог и отговорник по околната среда) oтворенавиж
Хербамедика ЕООД Медицински представител (Варна) отворенавиж
Рока България АД Ръководител производствено звено - Началник смяна oтворенавиж
ВАЛЕНТИС БЪЛГАРИЯ ООД Medical Representative (Sofia) отворенавиж
ВП Брандс Интернешънъл АД Лаборант oтворенавиж
Булгермед Ве ООД Медицински представител (София) отворенавиж
ЕКОН 91 ООД Лаборант в производствена лаборатория oтворенавиж
БИОВЕТ АД ЦУ Пещера Технолог в биотехнологично производство отворенавиж
HRS Bulgaria Sales Representative – Food Ingredients oтворенавиж
HRS Bulgaria Junior Sales Manager отворенавиж
RAY CONSULT 7 Ltd Science Tutor (Biology, Chemistry, Physics) oтворенавиж
C3i Europe Medical Information Specialist with German – Temporary project (Sofia) отворенавиж
C3i Europe Medical Information Specialist with German – Temporary project (Varna) oтворенавиж
Софарма АД Медицински представител (София) отворенавиж
Unicoms Switzerland GmbH Консултант R&D фармацевтичен технолог oтворенавиж
Момина Крепост АД Апаратчик химически процеси отворенавиж
Софийска вода АД Лабораторен специалист - пробовземане oтворенавиж
Севекс фарма ООД Търговски Представител (София) отворенавиж
Момина крепост АД Началник отдел Технически и качествен контрол отворенавиж
Адифарм ЕАД Специалист Качествен контрол - Контрольор Качество отворенавиж
Севекс фарма ООД Mедицински представител (София) отворенавиж
МЕГАПОРТ ЕООД МЛАДШИ ТЕХНОЛОГ отворенавиж
ФИКОСОТА ООД R&D Laboratory Assistant oтворенавиж
ВЕТПРОМ АД Експерт Валидиране отворенавиж
Адифарм ЕАД ТЕХНОЛОГ R&D затворенавиж
Кремио ЕАД Лаборант физико-химична лаборатория затворенавиж
Балканфарма - Разград АД Главен специалист по валидиране (процеси и почистване) затворенавиж
Адифарм ЕАД АНАЛИТИК R&D ЛАБОРАТОРИЯ затворенавиж
MONROL BULGARIA Ltd. Junior Production Specialist затворенавиж
Фикосота ООД Лаборант затворенавиж
МТМ ЕООД Инспектор качествен контрол (антикорозионни покрития) затворенавиж
Woerwag Pharma Bulgaria EOOD Медицински представител (София) затворенавиж
Интегра Пластикс АД Ръководител отдел „Качествен и лабораторен контрол” затворенавиж
Мексон ООД Лаборант затворенавиж
АДМ Разград ЕАД Лаборант затворенавиж
Шрайбер Фуудс България ЕООД Лаборант Физикохимия затворенавиж
Феерия-98 ЕООД Химик-технолог в производство (Стралджа) затворенавиж
Феерия-98 ЕООД Химик-технолог в производство (Ямбол) затворенавиж
СЖС България ЕООД Химик затворенавиж
Велека Фарма ЕООД Консултант Козметика в аптека затворенавиж
България Текс АД Лаборант - Химическа лаборатория затворенавиж
БИОФОРМ ЕООД Лаборант - Химическа лаборатория затворенавиж
Феерия-98 ЕООД Химик-технолог в производство (Сливен) затворенавиж
Астреа Рикрутмънт ЕООД Pharmaceutical Consultant with German - Temporary project затворенавиж
СМДЛ СИНЕВО БЪЛГАРИЯ ЕООД Medical Representative (Sofia) затворенавиж
Феерия-98 ЕООД Химик-технолог в производство (с. Зимница) затворенавиж
Covance Translator – Clinical Trials - French speaker затворенавиж
Covance Translator Clinical Trials - German-speaking затворенавиж
МАРВЕЛ ООД Sales specialist - Physicist/Chemist затворенавиж
ДЕВИН ЕАД Quality Manager затворенавиж