Работа

Работни позиции

Ref: ОПИСАНИЕ СТАТУС
IGGEA Ltd Pharmacovigilance Officer отворенавиж
Actavis, a Teva company Quality Agreements Specialist отворенавиж
Менпауър България ООД SALES REPRESENTATIVE - LABORATORY EQUIPMENT отворенавиж
Ю СИ БИ България ЕООД Medical representative Varna region (External staff position) отворенавиж
Berlin-Chemie/A. Menarini Bulgaria EOOD MEDICAL MANAGER отворенавиж
PHOENIX Pharma MANAGER OF QUALITY DEPARTMENT отворенавиж
C3i Solutions Medical Information Specialist with English (Life sciences degree) отворенавиж
HMG LINKS/Ейч Ем Джи Линкс Supplier Quality Engineer отворенавиж
Ветпром АД Технолози в отдел „Изследване и развитие” отворенавиж
ЕН ЕНД КЕЙ КОЗМЕТИКС ДИВЕЛОПМЪНТС ООД Изготвител на козметични продукти отворенавиж
ОЛИВА АД Заместник ръководител лаборатория отворенавиж
Джи И Фармасютикълс ООД Химик-аналитик отворенавиж
ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОНИКА - БАН Химик отворенавиж
Балканфарма - Разград АД Специалист по валидиране (мощност, оборудване/системи) отворенавиж
НОБЕЛ ФАРМА ЕООД Медицински представител (София) отворенавиж
НОБЕЛ ФАРМА ЕООД Медицински представител Югозападна България (Благоевград) отворенавиж
ВП Брандс Интернешънъл АД Лаборант отворенавиж
Евротест - Контрол ЕАД Ръководител направление "Химични изследвания" отворенавиж
European Food Safety Authority/td> EFSA European Food Risk Assessment Fellowship Programme 2020 отворенавиж
Софарма Трейдинг АД Медицински Представител за Русе отворенавиж
Софарма Трейдинг АД Медицински Представител (Търговище) отворенавиж
Софарма Трейдинг АД Медицински Представител (Разград) отворенавиж
Софарма Трейдинг АД Медицински Представител (Шумен) отворенавиж
Софарма Трейдинг АД Медицински Представител (Силистра) отворенавиж
FloraVit LTD Медицински / търговски представител (Плевен) отворенавиж
FloraVit LTD Медицински / търговски представител (Велико Търново) отворенавиж
FloraVit LTD Медицински / търговски представител (Бургас) отворенавиж
НОРД СЕЛЕКТ ООД СПЕЦИАЛИСТ РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЯВАНЕ отворенавиж
Аптеки Субра / Алта Мар ООД КОНСУЛТАНТ КОЗМЕТИКА ЮЖЕН ПАРК отворенавиж
Ейч Ейч Ар Ес България ЕООД Младши Търговски Представител - Фармацевтичен сектор отворенавиж
Водоснабдяване и Канализация - Шумен ООД Лаборант/ка ЛИВ отворенавиж
ЕН ЕНД КЕЙ КОЗМЕТИКС ДИВЕЛОПМЪНТС ООД Лаборант отворенавиж
Фармаконс АД Медицински представител (Видин) отворенавиж
Фармаконс АД Медицински представител (Русе) отворенавиж
Фармаконс АД Медицински представител (Монтана) отворенавиж
Фармаконс АД Медицински представител (Враца) отворенавиж
Фармаконс АД Медицински представител (Ловеч) отворенавиж
Фармаконс АД Медицински представител (Кюстендил) отворенавиж
Фармаконс АД Медицински представител (Благоевград) отворенавиж
Борола ООД Търговски представител (София) отворенавиж
Прото ЕООД Лаборант отворенавиж
АН-МАРИ 2 СОФИЯ ЕООД ТЪРГОВЕЦ КЛЮЧОВИ КЛИЕНТИ клинична лаборатория отворенавиж
Софарма АД Мениджър квалификация Аналитично оборудване отворенавиж
Фондация "Заедно в час" Учител отворенавиж
Аптеки Гален ЕООД Консултант Козметика (Харманли) отворенавиж
Фортекс Нутрасютикалс ООД Медицински представител (Русе) отворенавиж
Фортекс Нутрасютикалс ООД Медицински представител (Бургас) отворенавиж
СЖС България ЕООД Лабораторен специалист - Аналитик отворенавиж
Адифарм ЕАД АНАЛИТИК ЛАБОРАТОРИЯ отворенавиж
Аптеки Субра / Алта Мар ООД КОНСУЛТАНТ КОЗМЕТИКА АПТЕКА СУБРА МОЛ СЕРДИКА отворенавиж
FloraVit LTD Медицински / търговски представител (София) отворенавиж
РАЙОННА ВЕТЕРИНАРНА СТАНЦИЯ-РУСЕ ЕООД Химик инструментални методи отворенавиж
РециТрейд България ЕООД Химик отворенавиж
Ветпром АД Химик-аналитик в лаборатория „Контрол на качеството” отворенавиж
Адифарм ЕАД СПЕЦИАЛИСТ отдел "Регистрация на лекарства" отворенавиж
Агрия АД ТЕХНОЛОГ ХИМИК В ОТДЕЛ "Технологии и иновации" отворенавиж
Актавис - компания на Тева Фармацевт - разработка на нови продукти отворенавиж
Актавис - компания на Тева Специалист химични анализи и стабилност (по заместване) отворенавиж
Актавис - компания на Тева Химик в лаборатория „Изпитване на материали", Дирекция „Качество"' отворенавиж
Актавис - компания на Тева Химик в лаборатория „Аналитично валидиране", Дирекция „Качество" отворенавиж
Актавис - компания на Тева Химик, Дирекция „Качество Трети Страни Оперейшънс Европа'' отворенавиж
Balkaninvest.eu EOOD Junior Sales Manager – ingredients for cosmetics отворенавиж
Актавис - компания на Тева Химик в лаборатория „Аналитично валидиране“ Дирекция „Качество” отворенавиж
АДИСАН ФАРМА ЕООД Специалист - качествен контрол затворенавиж
Карлсберг България АД Началник смяна, гр. Благоевград затворенавиж
Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници - БАН Химик затворенавиж
Г.М. ЕООД Лаборант - химик затворенавиж
Премиум Екстракшън Сървисис ЕООД Химик-аналитик затворенавиж
Woerwag Pharma Bulgaria EOOD Медицински представител (Варна) затворенавиж
ГлаксоСмитКлайн ЕООД Quality Assurance Specialist – maternity replacement затворенавиж
Софарма АД Специалист ЕГ „Трансфер на технологии и валидиране“ затворенавиж
Софарма АД ТЕХНОЛОЗИ в лаборатории за твърди, галенични и инжекционни лекарствени форми затворенавиж
ТИТА КОНСУЛТ ООД Отговорник по качеството - Системи за управление ISO 9001, ISO 45001 и ISO 27001 затворенавиж
ЕЛ БАТ АД Лаборант затворенавиж
Каолин ЕАД СПЕЦИАЛИСТ ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ затворенавиж
Монбат Рисайклинг ЕАД Инженер химик затворенавиж
Ветпром АД Химик-аналитик в отдел "Изследване и развитие" затворенавиж
Чайкафарма висококачествените лекарства АД ЕКСПЕРТ РЕГИСТРАЦИИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ затворенавиж
МОНИ МГ ООД Лаборант затворенавиж
Eндектовет ЕООД Биохимик затворенавиж
СИГМАРЕФ ЕООД Служител качествен контрол затворенавиж
Софийска вода АД Лабораторен специалист - инструментални методи затворенавиж
ФЬОНИКС Фарма ЕООД MANAGER OF QUALITY DEPARTMENT затворенавиж
Софарма АД Химик ин-процес контрол затворенавиж
НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СЕКТОР ПРИ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" Химик затворенавиж
В и К Йовковци ООД ТЕХНОЛОГ ХИМИК затворенавиж
Изпитвателни Лаборатории РВС - Пловдив Химик затворенавиж
Чайкафарма - Висококачествените лекарства АД ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ затворенавиж
Ототон ЕООД Медицински представител (София) затворенавиж
МЕНПАУЪР БЪЛГАРИЯ ООД Заместник ръководител на лаборатория (Велико Търново) затворенавиж
МЕНПАУЪР БЪЛГАРИЯ ООД Заместник ръководител на лаборатория (Горна Оряховица) затворенавиж