Работа

Работни позиции

Ref: ОПИСАНИЕ СТАТУС
Индустриална химия ЕООД ХИМИК - Продавач-Консултант отворенавиж
Био Пауър Инвест ООД Ръководител Производство отворенавиж
ТП ЛАБОРАТОАР ИНОТЕК ИНТЕРНАСИОНАЛ Медицински представител (София) отворенавиж
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА Главен експерт в отдел „Лаборатория за инструментални методи за анализ“ отворенавиж
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА Старши експерт в отдел „Регионална лаборатория Благоевград” отворенавиж
ГЛОБАЛ ЕСТЕТИКС ЕООД Медицински представител (Пловдив) отворенавиж
TST OIL LTD Химик отворенавиж
ИЗИРА 1 ЕООД Химик - технолог отворенавиж
Басейнова Дирекция Черноморски район Главен експерт отворенавиж
Агенция „Митници” Старши експерт в Агенция „Митници” отворенавиж
Adecco Bulgaria Ltd. Химик отворенавиж
Henkel Bulgaria EOOD Специалист Безопасност Охрана на Труда и Околната Среда и Безопасност на Продуктите отворенавиж
Софарма АД Специалист Осигуряване на качеството отворенавиж
Сембодиа България ООД Химик отворенавиж
АЛВОГЕН ФАРМА ТРЕЙДИНГ ЮРЪП ЕООД Regulatory Affairs Acquisitions Officer отворенавиж
ВЕМО 99 ООД Административен координатор отворенавиж
Eurofins HOS Testing Bulgaria EOOD Регистратор отворенавиж
Аптеки Субра / Алта Мар ООД Свободни работни позиции в аптечна верига Subra отворенавиж
Изпълнителна агенция по околна средa Старши експерт в отдел „Регионална лаборатория Смолян” (по заместване) отворенавиж
Изпълнителна агенция по околна среда Старши експерт в отдел „Регионална лаборатория Враца” отворенавиж
Изпълнителна агенция по околна средa Младши експерт в отдел „Инвентаризации на емисии” отворенавиж
Изпълнителна агенция по околна среда Старши експерт в отдел „Мониторинг на биологичното разнообразие, горските екосистеми и почвите” отворенавиж
MONBAT AD Chemical Engineer отворенавиж
Пилко ЕООД Лаборант, химическа лаборатория отворенавиж
Балканфарма - Разград АД Специалисти, Физико-химичен контрол отворенавиж
Красимир Младенов ЕООД Учител по химия отворенавиж
БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ Старши експерт, отдел ДВ - гр.Пловдив, ГД НЦМ отворенавиж
Лабимекс ООД Търговец на лабораторно оборудване и консумативи отворенавиж
УНИФАРМ АД Химик - аналитик отворенавиж
ЕЛЕКТРОСТОМАНА 2004 АД Лаборант химична лаборатория отворенавиж
Софарма АД Технолог в лаборатория Твърди лекарствени форми oтворенавиж
АСПАЗИЯ – 92 ООД Лаборант - контрольор по качеството за производство на безалкохолни напитки отворенавиж
Софарма АД ТЕХНОЛОГ в лаборатория „Инжекционни лекарствени форми“ oтворенавиж
Национален институт за изследване на вино, спиртни напитки и етерични масла ЕООД Началник сектор „Развойна дейност“ отворенавиж
Форт ООД Инженер-химик oтворенавиж
Expand Health Bulgaria REGULATORY AFFAIRS PROJECT MANAGER отворенавиж
Saint-Gobain WEBER - Bulgaria PRODUCT MANAGER oтворенавиж
Институт по обща и неорганична химия – БАН (ИОНХ-БАН) Химик отворенавиж
ВИВАФАРМА САЛЮШЪНС ООД Медицински представител (Бургас) oтворенавиж
Борола ООД Медицински представител (Хасково) отворенавиж
Приморис България АД Регистратор и обработка на лаботорни проби oтворенавиж
ПЛАСТХИМ - Т АД ЛАБОРАНТ-ОКАЧЕСТВИТЕЛ отворенавиж
Феерия-98 ЕООД Химик - технолог oтворенавиж
Данс Фарма ЕООД Експерт биотехнологии и медицинска диагностика отворенавиж
Евриком ЕООД Химик - лаборант ОТК oтворенавиж
Малтери Суфле България ЕООД Лаборант отворенавиж
ПИ ПИ ДИ БЪЛГАРИЯ ЕООД Safety Specialist отворенавиж
C3i Europe Medical Information Expert (Degree in Pharmacy required) отворенавиж
C3i Europe Pharmacovigilance Associate отворенавиж
PharmaLex Bulgaria JSC Specialist Regulatory Affairs отворенавиж
ЕВРОФАРМ БГ ЕООД Магистър-фармацевт, помощник-фармацевт отворенавиж
ТОКУДА АПТЕКА ЕООД Магистър-фармацевт (София) отворенавиж
ДИВ ФАРМА ООД Магистър/ Помощник-фармацевт (София) отворенавиж
ЛЕСТО ПРОДУКТ ЕООД Лаборант Химик отворенавиж
Ен енд Кей Козметикс Дивелопмънтс ООД Изготвител на козметични продукти отворенавиж
L'Oréal Bulgaria Ltd. Medical Representative (m/f) отворенавиж
Актавис България Свободни позиции в завода в Дупница oтворенавиж
SOPHARMACY EOOD Свободни позиции в аптечна верига SOpharmacy отворенавиж
tw.con. GmbH Магистър-фармацевт за аптека в близост до Нюрнберг oтворенавиж
tw.con. GmbH Работни места с курсове по немски език за фармацевти отворенавиж
Comac Medical Ltd. Medical Writing Specialist отворенавиж
Комерг ЕООД Фармацевт (Формулатор на фармацевтични продукти и добавки) отворенавиж
Ливеда Мед 2000 ООД Търговски представител отворенавиж
--поверително-- Магистър-фармацевт за Германия – Везел отворенавиж
Научноизследователски институт по криминалистика - МВР Старши експерт в сектор „Наркотици” към отдел „Физико-химични и биологични изследвания” отворенавиж
Регионална инспекция по околната среда и водите - София Старши експерт отворенавиж
БАЛКАНФАРМА - ТРОЯН АД / Актавис Специалист Химични анализи и стабилност затворенавиж
Екофарм ЕООД Квалифицирано лице/Специалист Осигуряване на качеството затворенавиж
НИК Агро Сървис ООД Химик в аналитична лаборатория затворенавиж
Henkel Bulgaria EOOD Специалист Безопасност Охрана на Труда и Околната Среда и Безопасност на Продуктите затворенавиж
Метром България ЕООД Специалист Продажби и Поддръжка на Лабораторна Апаратура затворенавиж
Лабимекс АД Служител в отдел склад и логистика (химически реактиви и консумативи затворенавиж
Финохелт ЕООД Медицински представител (гр. София) затворенавиж
Бюро Студентски Труд ООД Специалист инженер-химик затворенавиж
ЧАСТНО УЧИЛИЩЕ "АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ" Full-Time Teacher in Chemistry затворенавиж
АЛКАЛОИД ЕООД Regulatory and Medical Affairs Specialist затворенавиж
КОМАК МЕДИКАЛ ЕООД Clinical Research Associate (CRA I and II) затворенавиж
Нутри Център ЕООД Магистър-фармацевт (София) затворенавиж
Хелт Къмпани БГ ЕООД Магистър-фармацевт (Пловдив) затворенавиж
ФЬОНИКС Фарма ЕООД Rx Product Manager затворенавиж