Работа

Работни позиции

Ref: ОПИСАНИЕ СТАТУС
ФАРМАСУИС ЕООД Медицински представител - регион Плевен отворенавиж
Софарма АД Химик - завод Софарма - Дървеница отворенавиж
Актавис - компания на Тева Химик в лаборатория „Аналитично валидиране“ Дирекция „Качество” отворенавиж
ЗЕНТИВА КЛОН БЪЛГАРИЯ - КЧЛ Medical Representative (Burgas) отворенавиж
ЗЕНТИВА КЛОН БЪЛГАРИЯ - КЧЛ Medical Representative (Ruse) отворенавиж
СМДЛ СИНЕВО БЪЛГАРИЯ ЕООД Medical Representative (Plovdiv) отворенавиж
ВАЛЕНТИС БЪЛГАРИЯ ООД Medical Representative (Plovdiv) отворенавиж
ВАЛЕНТИС БЪЛГАРИЯ ООД Medical Representative (Sofia) отворенавиж
Фиделис Рисърч АД Project Associate отворенавиж
ФИКОСОТА ООД Laboratory Assistant - maternity leave replacement отворенавиж
Топлофикация ВТ АД Лаборант - химик отворенавиж
Софийска вода АД Лабораторен специалист - инструментални методи отворенавиж
Астра Биоплант ЕООД Лаборант отворенавиж
Аптеки Субра / Алта Мар ООД КОНСУЛТАНТ КОЗМЕТИКА АПТЕКА СУБРА МОЛ СЕРДИКА отворенавиж
МКД-69 ООД Лаборант - Химик отворенавиж
Интерлогос ЕООД Преподавател по химия на ученици в горен курс 9-12 клас - конкурсна подготовка отворенавиж
Институт по оптически материали и технологии „Акад. Й. Малиновски“ Физик/химик отворенавиж
ЕЛЕКТРОСТОМАНА 2004 АД Лаборант химична лаборатория отворенавиж
СЖС България ЕООД Лабораторен специалист - Аналитик отворенавиж
ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С РАННО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ЕСПА Преподавател по физика и химия отворенавиж
Български институт по метрология Младши експерт отворенавиж
Софарма АД Технолог - спомагателен сектор отворенавиж
Софарма АД Технолог на смяна - Софарма Казанлък отворенавиж
Фортекс Нутрасютикалс ООД Химик-аналитик отворенавиж
Софарма АД Аналитик – завод Софарма отворенавиж
Софарма АД Технолог - изготвяне на разтвори в Завод за лиофилни лекарствени форми отворенавиж
Ар енд Ди Сървисиз ООД Координатор Клинични изпитвания отворенавиж
Actavis, a Teva company Специалист по Валидиране на процеси отворенавиж
Actavis, a Teva company Химик изпитване на крайни продукти отворенавиж
СТАДА Фарма-България ЕООД Медицински представител за район Стара Загора отворенавиж
СТАДА Фарма-България ЕООД Медицински представител за район Пловдив отворенавиж
tw.con. GmbH Магистър-фармацевт (Баден Вюртемберг) oтворенавиж
tw.con. GmbH Магистър-фармацевт за Мюнхен отворенавиж
tw.con. GmbH Магистър-фармацевт (Офенбург) oтворенавиж
tw.con. GmbH Магистър-фармацевт (Берлин) отворенавиж
tw.con. GmbH Магистър-фармацевт (Вюрцбург) oтворенавиж
Verisk 3E Product Safety and Regulatory Affairs Specialist отворенавиж
Verisk 3E Product Safety and Regulatory Affairs Expert oтворенавиж
Чайкафарма висококачествените лекарства АД ЕКСПЕРТ РЕГИСТРАЦИИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ отворенавиж
142 ОУ Веселин Ханчев Учител по биология и химия oтворенавиж
Регионална здравна инспекция - Кърджали Младши експерт отворенавиж
Финохелт ЕООД Медицински представител (София) oтворенавиж
Частно средно училище "Аз съм българче" Учител по География, Физика, Химия, Биология отворенавиж
Актавис - компания на Тева Химик, Дирекция „Качество Трети Страни Оперейшънс Европа'' oтворенавиж
ОЛИВА АД Мениджър Качество отворенавиж
Реноватио ЕООД APPLICATION SPECIALIST отворенавиж
Талар Фуудс ЕООД Технолог затворенавиж
Басейнова дирекция „Дунавски район“ Старши експерт „Химично състояние на водите“ в отдел „Планове за управление”, дирекция “ПиР" затворенавиж
Частно средно училище по изкуства и чужди езици Артис ЕООД Учител по човек и природа, химия и биология - лектор затворенавиж
БИОТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ООД Търговски представител (София) затворенавиж
Борола ООД Медицински представител (Благоевград) затворенавиж
Индустриал Сълюшънс България ЕООД Лаборант - Химик затворенавиж
Тракия Глас България ЕАД Анализатор, лаборатория затворенавиж
Софарма АД Старши химик - Завод Софарма - Дървеница затворенавиж
АЛПЕН ФАРМА ООД Медицински представител за регион София и София област затворенавиж
Софарма АД Лаборант контрольор / Микробиолог - завод Софарма - Сандански затворенавиж
Лабимекс АД Търговец на химически реактиви и консумативи затворенавиж
Адифарм ЕАД СПЕЦИАЛИСТ отдел „Регистрация на лекарства“ затворенавиж
Адифарм ЕАД Аналитик R&D Лаборатория затворенавиж
ФЬОНИКС Фарма ЕООД MANAGER OF QUALITY DEPARTMENT затворенавиж
Оргахим АД Лаборанти затворенавиж
Софарма АД Технолог - Завод Софарма - Дървеница затворенавиж