Работа

Работни позиции

Ref: ОПИСАНИЕ СТАТУС
Actavis, a Teva company Quality Agreements Specialist based in Sofia отворенавиж
Софийска вода АД Лабораторен специалист - класически методи отворенавиж
АСТРА И КО ООД Химик Технолог отворенавиж
ВЕТПРОМ АД Технолози в отдел „Изследване и развитие” отворенавиж
Фикосота ООД Лаборант отворенавиж
Пилко ЕООД Лаборант отворенавиж
ОУШЪНФЕНДЪРС ЕООД ТЕХНОЛОГ / ХИМИК отворенавиж
БУЛКОМ ВИДИН ЕООД АНАЛИТИК ЛАБОРАТОРИЯ R&D отворенавиж
Агрия АД Химик-лаборант отворенавиж
Ю СИ БИ България ЕООД Medical representative Varna region отворенавиж
Киат Фарма ЕООД Медицински представител (Ямбол) отворенавиж
Киат Фарма ЕООД Медицински представител (Сливен) отворенавиж
Фарма Трейд БГ ООД Медицински представител (Благоевград) отворенавиж
Фарма Трейд БГ ООД Медицински представител (София) отворенавиж
Аквелон ЕООД Консултант Козметика отворенавиж
АДИФАРМ ЕАД СПЕЦИАЛИСТ ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО отворенавиж
Регионална инспекция по околната среда и водите - София Младши експерт отворенавиж
ГЛОБАЛ ЕСТЕТИКС ЕООД Медицински представител (Пловдив) отворенавиж
Алкомет АД Експерт, здраве и безопасност при работа отворенавиж
Институт по органична химия с център по фитохимия - София Химик/асистент отворенавиж
Ветпром АД Химик-аналитик в лаборатория „Контрол на качеството” отворенавиж
ГЛОБЕКС ЕООД Инженер Химик за ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ отворенавиж
Менпауър България ЕООД Технолог - производство на стъкло (Търговище) отворенавиж
Менпауър България ЕООД Технолог - производство на стъкло (Плевен) отворенавиж
Менпауър България ЕООД Технолог - производство на стъкло (София) отворенавиж
Менпауър България ЕООД Технолог - производство на стъкло (Пловдив) отворенавиж
ДЕВИН ЕАД Лаборант отворенавиж
Софарма АД Мениджър квалификация Аналитично оборудване отворенавиж
Софарма АД Технолог – изготвител инжекционни разтвори отворенавиж
КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД Лаборант отворенавиж
Софарма АД Химик ин-процес контрол отворенавиж
СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД Химик отворенавиж
Актавис - компания на Тева Химик-лаборант в лаборатория „Аналитично валидиране" отворенавиж
Актавис - компания на Тева Химик-лаборант в лаборатория „Изпитване на материали отворенавиж
ФРЕШ АП КОЗМЕТИКС ООД Лаборант в отдел Иновации отворенавиж
Херти АД Технолог, преработваща промишленост/ полимери отворенавиж
Ветпром AД Технолози отворенавиж
Ветпром АД Заготвители на лекарствени продукти отворенавиж
Аптеки Субра / Алта Мар ООД Консултант Козметика (Стара Загора) отворенавиж
Мелбон АД ТЕХНОЛОГ – отговорник по качеството (София) отворенавиж
Мелбон АД ТЕХНОЛОГ – отговорник по качеството (Перник) отворенавиж
ЗГП БЪЛГАРИЯ АД Инженер Химик отворенавиж
ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ ЕАД Специалист "Химични вещества и смеси" отворенавиж
133 СУ "А.С.Пушкин" Учител по химия отворенавиж
Феерия-98 ЕООД Химик - технолог (Сливен) отворенавиж
Феерия-98 ЕООД Химик - технолог (Карнобат) отворенавиж
Феерия-98 ЕООД Химик - технолог (Ямбол) отворенавиж
Институт по оптически материали и технологии „Акад. Й. Малиновски“ (ИОМТ-БАН) Физик/химик отворенавиж
Частно средно училище с ранно чуждоезиково обучение ЕСПА ЕООД Преподавател по физика и химия отворенавиж
КРКА БЪЛГАРИЯ ЕООД Представител ключови клиенти (аптеки) за регион Източна България отворенавиж
БИОВЕТ АД ЦУ Пещера Химик отворенавиж
СИГМАРЕФ ЕООД Служител качествен контрол отворенавиж
Джи И Фармасютикълс ООД Химик-аналитик отворенавиж
Кремио ЕАД Лаборант физико-химична лаборатория отворенавиж
Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика - БАН Химик отворенавиж
НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СЕКТОР ПРИ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" Химик отворенавиж
Актавис - компания на Тева Химик-лаборант отворенавиж
РИОСВ - Бургас Младши експерт – „Опазване на водите ” отворенавиж
Водоснабдяване и Канализация - Добрич АД Химик към Изпитвателна лаборатория отворенавиж
Менпауър България ООД Лаборант отворенавиж
EcoSafe Ltd Технолог Химик отворенавиж
МУЗЕЙКО Музейко учен отворенавиж
Actavis, a Teva company MS&T Process Specialist отворенавиж
European Food Safety Authority EFSA European Food Risk Assessment Fellowship Programme 2020 отворенавиж
Фондация "Заедно в час" Учител отворенавиж
Агрия АД ТЕХНОЛОГ ХИМИК В ОТДЕЛ "Технологии и иновации" отворенавиж
Актавис - компания на Тева Фармацевт - разработка на нови продукти отворенавиж
Актавис - компания на Тева Специалист химични анализи и стабилност (по заместване) отворенавиж
Актавис - компания на Тева Химик, Дирекция „Качество Трети Страни Оперейшънс Европа'' отворенавиж
Balkaninvest.eu EOOD Junior Sales Manager – ingredients for cosmetics отворенавиж
Актавис - компания на Тева Химик в лаборатория „Аналитично валидиране“ Дирекция „Качество” отворенавиж
Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация ЕАД Химик затворенавиж
ДИ енд ВИ консулт ООД Лаборант анализатор - Химик затворенавиж
ТИЕРС ИНВЕСТМЪНТС ЕООД Магистър-фармацевт, ръководител на склад за търговия на едро с лекарствени продукти - 4 часа затворенавиж
МагнаФарм България ЕАД Медицински представител за Североизточна България затворенавиж
Woerwag Pharma Bulgaria EOOD Аптечен представител затворенавиж
ЮВЕНТА 66 ЕООД Консултант Козметика (София) затворенавиж
Химакс Фарма ЕООД Медицински представител (София) затворенавиж
Теразид ЕООД Лаборант затворенавиж
Монделийз Интернешънъл Лаборант за физико-химична лаборатория затворенавиж
НОВУС ЕООД Медицински/търговски представител (Плевен) затворенавиж
EcoSafe Ltd Инженер - Химик затворенавиж
ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД Специалист "Приемане на проби" затворенавиж
Кенди ООД Специалист "Контрол и регистрация на документи" затворенавиж
Евриком ЕООД ХИМИК - СПЕЦИАЛИСТ РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ затворенавиж
Софарма АД Химик - завод Софарма - Дървеница затворенавиж
Лабимекс АД Специалист в отдел доставки на химически реактиви, консумативи и апаратура затворенавиж
Шрайбер Фуудс България ЕООД Лаборант Физикохимия затворенавиж
БЕСТИМЕКС ООД Търговец за строителни и индустриални продукти затворенавиж
МАРИЦА ОЛИО АД Мениджър Качество затворенавиж
Блазер Груп Габрово ЕООД Специалист химични процеси - Термообработка и Оксидация затворенавиж
Премиум Екстракшън Сървисис ЕООД Химик затворенавиж
Монделийз България Продакшън ЕООД ЛАБОРАНТ затворенавиж