Работа

Работни позиции

Ref: ОПИСАНИЕ СТАТУС
Итал Фууд EАД Инженер, технолог хранително вкусова промишленост отворенавиж
ОБЩИНА БУРГАС Старши инспектор отворенавиж
Теклас –България ЕАД Инженер химик отворенавиж
ДАНС ФАРМА ЕООД Търговски представител - лабораторно оборудване и консумативи отворенавиж
Изпълнителна агенция по трансплантация Главен експерт отворенавиж
ДАНС ФАРМА ЕООД Експерт биотехнологии и медицинска диагностика отворенавиж
Научно-изследователски сектор при университет “Проф. д-р Асен Златаров” Химик отворенавиж
Actavis, a Teva company Химик изпитване на материали отворенавиж
Actavis, a Teva company Специалист химични анализи и стабилност отворенавиж
Actavis, a Teva company Химик, Дирекция Качество отворенавиж
Севекс фарма ООД Специалист по регулаторни въпроси отворенавиж
ЕВОЛИА ЕООД MEDICAL/ PHARMACEUTICAL SALES REPRESENTATIVE отворенавиж
БиЕй Глас България АД Technologist - glass production отворенавиж
PharmaLex Bulgaria JSC Specialist Regulatory Affairs отворенавиж
SAFIC-ALCAN CHIMSNAB AD Chemical Engineer (Sofia) отворенавиж
SAFIC-ALCAN CHIMSNAB AD Chemical Engineer (Ruse) отворенавиж
Mondi Stambolijski EAD Chemical Engineer отворенавиж
Солвей Соди АД Инспектор по безопасност на труда отворенавиж
Изпълнителна агенция по околна среда Младши експерт в отдел „Предотвратяване на големи аварии и промишлено замърсяване” отворенавиж
Изпълнителна агенция по околна среда Старши експерт в отдел „Инвентаризации на емисии” отворенавиж
Изпълнителна агенция по околна среда Старши експерт в отдел „Лаборатория за качество на водите“ отворенавиж
Регионална здравна инспекция - Велико Търново Главен експерт в Дирекция "Лабораторни изследвания" отворенавиж
Регионална здравна инспекция - Велико Търново ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“ отворенавиж
АЙ СИ ЛАБ БГ ООД Химик отворенавиж
Есетере България ЕООД Химик, етерични масла отворенавиж
Алтест ЕООД Лаборант в производство отворенавиж
Алтест ЕООД Главен Технолог на линия за елоксиране на алуминиеви профили отворенавиж
Алтест ЕООД Инспектор по Контрол на Качеството В ПРОИЗВОДСТВО отворенавиж
ПОЛИДЕЙ - 2 ООД Лаборант отворенавиж
Частно средно училище “Свети Георги” УЧИТЕЛ ПО ХИМИЯ И БИОЛОГИЯ С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК отворенавиж
Унипак АД ИНЖЕНЕР ХИМИК отворенавиж
Вета Фарма АД Химик отворенавиж
СИ ПИ ЕЙ КЕМ - ООД Химик - за приготвяне на органични стандарти отворенавиж
Оргахим АД СТАРШИ ЛАБОРАНТ /ЕКСПЕРТ MSDS/ отворенавиж
Coca-Cola HBC Bulgaria AD Лаборант в Производствен център Банкя отворенавиж
Софарма АД Технолог изготвител инжекционни разтвори - Завод за ампулни лекарствени форми отворенавиж
Софарма АД ТЕХНОЛОЗИ в лаборатории за твърди, галенични и инжекционни лекарствени форми отворенавиж
Оргахим АД Лаборант отворенавиж
Оргахим АД R&D ТЕХНОЛОГ отворенавиж
Хербамедика ЕООД Медицински представител (Бургас) отворенавиж
Хербамедика ЕООД Медицински представител (София) отворенавиж
Екофарм ЕООД Квалифицирано лице/Специалист Осигуряване на качеството отворенавиж
Метром България ЕООД Специалист Продажби и Сервиз на Лабораторна и Промишлена Апаратура отворенавиж
Балев Корпорейшън ЕООД Контрольор Качество / Технолог отворенавиж
Шрайбер Фуудс България ЕООД Лаборант Физикохимия отворенавиж
Ветпром АД Технолог в отдел „Изследване и развитие” отворенавиж
ЧЕРНОМОРСКИ СОЛНИЦИ АД Отговорен лаборант и длъжностно лице по ЗБУТ отворенавиж
Ветпром АД Химик-аналитик в отдел „Изследване и развитие“ oтворенавиж
Финохелт ЕООД Медицински представител (София) отворенавиж
Фармаконс АД Медицински представител (Варна) отворенавиж
Фармаконс АД Медицински представител (София) отворенавиж
Адифарм ЕАД АНАЛИТИК ЛАБОРАТОРИЯ отворенавиж
Адифарм ЕАД СПЕЦИАЛИСТ отдел "Регистрация на лекарства" отворенавиж
Екофарм ЕООД Експерт Регистрация по заместване отворенавиж
Ридаком ЕООД Търговски представител - направление Качество и безопасност на храните отворенавиж
ЕКОМЕТ 90 ЕООД Медицински представител (Плевен) отворенавиж
Санитекс Пейпър Продуктс ООД Лаборант отворенавиж
Софийска вода АД Лабораторен специалист - инструментални методи отворенавиж
Кенди ООД Специалист "Контрол и регистрация на документи" отворенавиж
СЖС България ЕООД Химик отворенавиж
Technophos JSCo PROCESS ENGINEER отворенавиж
Институт за клинични експертизи - България АД Лаборант - техник oтворенавиж
КТ Интернешънъл ЕАД Лаборант отворенавиж
Фортекс Нутрасютикалс ООД Специалист пробовземане oтворенавиж
Българска агенция по безопасност на храните Старши експерт в отдел "Химични замърсители и продукти за растителна защита" отворенавиж
Българска агенция по безопасност на храните Младши експерт в отдел "Химични замърсители и продукти за растителна защита" oтворенавиж
НИК Агро Сървис OOД Ръководител лаборатория затворенавиж
Eндектовет ЕООД Химик затворенавиж
АЛЕКС 1977 ЕООД ЕКСПЕРТ по растителни биотехнологии затворенавиж
МБАЛ СВЕТИ МИНА ЕООД Химик, клинична химия затворенавиж
Кенди ООД Ръководител във Фармацевтична компания – Квалифицирано лице затворенавиж
Джонсън & Джонсън България ЕООД Global Clinical Operations Manager затворенавиж
ДЗУ АД Инженер, технолог - химик затворенавиж
Биовет АД - клон Разград Микробиолог затворенавиж
Медик трейд ЕООД Ръководител микробиологична производствена лаборатория затворенавиж
БИОВЕТ АД ЦУ Пещера Технолог (Ботевград) затворенавиж
БИОВЕТ АД ЦУ Пещера Микробиолог затворенавиж
БиЕй Глас България АД Technologist - glass production затворенавиж