Учител

Мисията на Заедно в час е да предостави равен достъп до качествено образование на всяко дете в България, независимо от неговия произход и социално-икономическия статус на семейството му. За да я постигнем, ние търсим най-мотивираните, способни и социално ангажирани хора с цел да преподават за период от две години в български училища, в които голяма част от децата произлизат от среда с нисък социално-икономически статус и имат нужда от допълнителна мотивация и целенасочена подкрепа.

Имате възможност да станете един от над 300-те човека, които работят заедно за постигането на промяна в българското общество, чрез предоставянето на качествено образование и заедно с това да развиват своите професионални и личностни качества, подготвяйки се да бъдат успешни лидери в българската образователна система и общество.

Ние предлагаме / Вие получавате:
- Преминаване през цялостна програма за развитие на вашите личностни и професионални качества;
- Обучение по международен модел на преподаване, постоянна подкрепа и продължаващо обучение;
- Сертификат за педагогическа правоспособност в България, издаден от университет-партньор на организацията (ако вече не притежавате такъв);
- Конкурентно заплащане на база на двугодишния трудов договор като учител, допълнено с ежемесечен финансов стимул от Заедно в час за работата към програмата;
- Придобиване на умения и контакти за успешна реализация в различни сектори след завършване на двугодишната програма;
- Работа в активна мрежа от професионалисти с общи ценности и цел.

Ние търсим:
- Завършено висше образование до 15 септември 2018 г.;
- Готовност за работа на пълен работен ден през двете години на програмата;
- Силна лична мотивация за подобряване на достъпа до качествено образование в България;
- Отлични аналитични, комуникативни и организационни умения;
- Умения за работа в предизвикателна среда и постигане на високи резултати;
- Нагласа за постоянно усъвършенстване;
- Да имате българско гражданство или разрешение за работа в България;

За да кандидатствате за участие в програмата не е необходимо да имате учителска правоспособност.
Кандидатствайте на www.zaednovchas.bg до 25.03.2018 г.
--
Заедно в час е част от международната мрежа Teach for All, която включва 46 организации в цял свят. Заедно в час е дългосрочна инициатива и се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България” и в партньорство с Министерството на образованието и науката.