УЧИТЕЛ ПО ХИМИЯ И БИОЛОГИЯ С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Частно средно училище “Свети Георги” съчетава най-доброто от българската и британската образователни системи, за да предостави висококонкурентно международно образование на своите ученици. Във връзка с разрастването на организацията, увеличаване броя на децата в училището и формиране на нови класове търсим:

УЧИТЕЛ ПО ХИМИЯ И БИОЛОГИЯ С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Необходимо е завършено висше образование на образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” със специалност “Педагогика на обучението по химия и биология”.

Качества, които трябва да притежавате:
• Да обичате работата с деца;
• Да имате желание да се развивате и обучавате;
• Да можете да работите в екип;

Вашите основни задачи ще бъдат (в случай, че нямате опит, ние ще Ви обучим):

• Да планирате, организирате и провеждате образователно – възпитателния процес по учебния предмет;
• Да планирате и извършвате диагностична дейност, свързана с прогреса и развитието на учениците;
• Да носите отговорност за опазване на живота и здравето на децата по време на учебни занятия и на други дейности, организирани от училището;

Какво означава да сте част от екипа на частно средно училище “Свети Георги” :

• Да желаете да развивате своята креативност и професионализъм и да получавате подкрепа от една иновативна и разрастваща се организация;
• Да получите адекватно педагогическо и психологическо консултиране;
• Да работите в млад, енергичен и амбициозен екип;
• Да получавате добро стартиращо заплащане, условия на труд и почивка, съгласно Кодекс на труда, в добавка социален пакет.

В случай че смятате, че частно средно училище “Свети Георги” е Вашето място за развитие, ще се радваме да обсъдим възможността да станете част от нашия екип.

Изпратете ни Вашата автобиография, мотивационно писмо, актуална снимкa - по Ваше желание.
Ще поканим на среща само одобрените по документи кандидати.

https://www.jobs.bg/job/4707770