Търговски представител

Във връзка с разширяване на дейността си фирма "Ливеда Мед 2000" ООД, търси да назначи:

Tърговски представител за град София

Изисквания към кандидатите:
- организирана и инициативна личност, ориентирана към постигане на резултати;
- отлична комуникативност и умения за работа в екип;
- готовност за динамична работа и интензивни пътувания;
- добра компютърна грамотност - MS Office - Word, Excel; PowerPoint, Internet;
- висше образование, медицина или фармация ще се счита за предимство;
- отлично владеене на английски - писмено и говоримо;
- шофьорска книжка категория В;
- предишен опит като медицински представител ще се счита за предимство.

Отговорности:
- представяне на продуктите предлагани от фирмата пред нейните партньори - медицински специалисти и фармацевти, и установяване и поддържане на дългосрочни отношения с тях;
- участие в конференции, конгреси и симпозиуми;
- проучване и анализ на пазара в обслужвания регион;
- подготвяне и представяне на регулярни отчети към мениджърa на фирмата.

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, изпратете актуална автобиография на e-mail: med2000@abv.bg