Търговски представител - Централна и Североизточна България

АЛДИС-07 ЕООД е дистрибутор на лепила и химически продукти за индустрията на Henkel за България. Фирмата търси да назначи:

Регионален търговски представител за Централна и Североизточна България
Месторабота: гр. Шумен

Изисквания към кандидатите:

- Висше техническо или химическо образование
- Писмено и говоримо владеене на английски език
- Компютърни умения със задълбочени познания по MS Office, Exel, Word, PowerPoint
- Свидетелство за управление на МПС и готовност за активно пътуване
- Високо ниво на комуникативни умения, умения за общуване и убеждаване
- Отлични способности за планиране и самоорганизация на работата

Отговорности:

- Да работи активно за увеличаване обема на продажбите в района
- Да изгражда и развива добра контактна мрежа с настоящите и потенциални клиенти
- Да разпознава нуждите на клиента и да го консултира с професионализъм
- Да познава отлично продуктовото портфолио на фирмата
- Да изготвя ценови оферти и спецификации по запитвания на клиенти
- Да оказва сервизно обслужване на клиентите при избор и внедряване на нови продукти
- Да инициира организирането и провеждането на маркетингови дейности и събития
- Да поддържа актуална база данни
- Да се разпорежда адекватно с поверените му от дружеството активи, при спазване на фирмената политика

Фирмата предлага:

- Възможност за работа с продуктите на водеща компания в бранша
- Атрактивно възнаграждение според постигнатите резултати
- Допълнителни бонуси при отлично изпълнение на поставените цели
- Служебен автомобил, лаптоп и телефон
- Възможност за развитие на професионални умения и компетенции

Ако това предложение представлява интерес за Вас, изпратете автобиография, придружена с актуална снимка на e-mail: aldis07@abv.bg
Краен срок за кандидатстване: 15.11.2018 г.