Търговски мениджър (Шумен)

Фирма Теком АД, занимаваща се със строителна химия, търси да назначи:

Мениджър „Продажби“, обслужващ Североизточна България

Изисквания:

* Висше образование /химия предимство/;
* Компютърна грамотност обслужваща длъжността;
* Владеене на английски език;
* Опит в продажби на продукти за строителството;
* Отлични презентационни и комуникативни умения;
* Умения за водене на преговори и анализ на данни;
* Работата в строителна лаборатория е предимство;
* Свидетелство за МПС, кат. В - активен шофьор.

Длъжностните задължения включват:
* осъществяване на текущ и последващ контрол за съответствието на произвежданите продукти с установени норми;
* следи за технологичните новости и участва в разработването на нови технологии за производство на продукти;
* производство и контрол на цименти и бетони и разтвори с химични модификатори;
* организира,ръководи и контролира търговски представители и сътрудници;
* създаване, развиване и поддържане на търговски отношения;
* компетентно презентиране услугите на компанията;
* проучване и анализ на пазара за съответната дейност;
* изготвяне на оферти и сключване на договори;
* водене на кореспонденция и администриране на информация.

Работодателят предлага:
* Отлично заплащане обвързано с резултатите;
* Служебно МПС, мобилна връзка, лаптоп и др.;
* Възможност за професионална реализация.

Необходими документи за кандидатстване: професионална автобиография и снимка.
Линк за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/5923956