Технически експерт в област "Химия"

SMART CERTIFICATION е сертификационна компания, която извършва одити от трета независима страна за сертификация на системи за управление съгласно международните стандарти ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001.

SMART CERTIFICATION търси да назначи на граждански договор експерт в област "Химия".
Месторабота: гр. София

Задължения и отговорности:
1. Подпомага одиторите по време на извършване на одити, чрез техническа експертиза.
2. Взима участие по време на провеждане на одитите.
3. Осъществява връзки и поддържа кореспонденция с офиса и одиторите на компанията.

2. Изисквания:
- средно/висше образование област "Химия";
- професионален опит в област "Химия" - мин. 4 години;
- владеене на английски език – работно ниво;
- компютърна грамотност - Word, Excel.

3. Изискван профил на кандидата:
- Добри комуникативни умения и взаимодействие с одиторския екип и с клиентите;
- Да има професионален, позитивен и екипно ориентиран подход;
- Мотивиран, с отлични междуличностни и комуникативни умения;
- Да може да работи спокойно и ефикасно под натиск.

4. Необходими документи: Автобиография

Ако проявявате интерес към тази позиция, изпратете актуална автобиография на e-mail: office@smart-certification.com