ТЕХНОЛОЗИ в лаборатории за твърди, галенични и инжекционни лекарствени форми

СОФАРМА АД търси да назначи:

ТЕХНОЛОЗИ

в лаборатории „Твърди лекарствени форми“, "Галенични лекарствени форми",
"Инжекционни лекарствени форми"
Направление „Развитие и технологии на фармацевтични продукти“
Дирекция „Управление на качеството и регулаторното съответствие“

Месторабота: гр. София

I.Изисквания към кандидата:
• Висше образование: магистър по фармация, химия, инженерна химия;
• Минимум две години стаж във фармацевтично производство;
• Познаване правилата за Добра производствена практика /GMP/ и на Регулаторни изисквания за разработване и регистрация на лекарствени продукти;
• Познания за работа с лабораторна, полупромишлена и промишлена апаратура;
• Познаването на статистическите методи за обработка и оценка на резултатите е предимство;
• Английски език - писмено и говоримо;
• Компютърна грамотност - MS Office;

II.Основни функции на длъжността:
• Разработва, оптимизира, трансферира и валидира технологии за производство на готови лекарствени продукти;
• Анализира и оценява резултатите от извършените дейности;
• Изготвя стандартни оперативни процедури, работни инструкции, документация за трансфери и валидирания, документация за регистрация, пререгистрация, промени и обосноваването им, в съответствие с регулаторните изисквания за страната и чужбина, отговори по забележки на вътрешни и външни експерти;
• Работи с DMS компютърна система;

III.Компанията предлага:
• Отлични условия на труд в престижна и динамично развиваща се компания;
• Възнаграждението се състои от заплата и социален пакет за позицията;
• Работното място е в София, кв. Дървеница, бул. „Кл.Охридски“ 3;

Ако това предложение представлява интерес за Вас и считате, че отговаряте на изискванията, изпратете актуална автобиография на e-mail: work@sopharma.bg