Технолози в отдел „Изследване и развитие”

Ветпром е водещ производител в България, с дългогодишен опит в производството на хуманни и ветеринарни медикаменти. Продуктовото портфолио на Ветпром включва разрешени за употреба и представени на пазара повече от 100 лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба, козметични продукти и хранителни добавки, както и 44 запазени собствени търговски марки. Дружеството притежава сертификат за Системата за управление на качеството ISO 9001:2015 и сертификат за Добра производствена практика (GMP).

Ветпром търси да назначи на постоянна работа в отдел „Изследване и развитие“ технолози със следните специалности:

- Разтвори за инжекции;
- Полутвърди лекарствени форми;
- Твърди дозирани лекарствени форми

Месторабота: гр. Радомир

Описание на длъжността:
- Разработва/участва в разработването на лекарствени продукти:
■ избор и оптимизиране на състав (formulation);
■ изпитвания за съвместимост (compatibility);
■ избор на първична опаковка;
■ разработване и оптимизиране на технология за производство в лабораторен мащаб (lab scale technology);
■ изготвяне на цялата съпътстваща описаните по-горе дейности техническа документация (протоколи, доклади и др).
- Участва като водещ специалист в дейности по мащабиране и внедряване на технологии в производствени условия (scale up).
- Участва в дейности по валидиране и трансфер на технологии.
- Изготвя производствено-техническа документация (Technical Data Package) за нови продукти.
- Участва в окомплектоване на досиета на нови продукти за регистрация в част производство.
- Участва в разследвания при проблеми, възникнали в производството, с цел тяхното отстраняване.
- Изготвя и актуализира стандартни оперативни процедури за работа и проверка на технологичното оборудване в отдела.
- Участва в осъществяването на дейности, свързани с поддръжка на изправността и работния статус на технологичното оборудване в отдела.
- Има водеща роля при избора на суровини и доставчици при разработването на нови продукти.

Изисквания:
- Образование: най-малко „бакалавър” в някоя от областите фармация, химия, биотехнология, биология или сродна подходяща.
- Познания:
■ задълбочено познаване на принципите и подходите при разработване на лекарствени продукти, както и на използваното за целта технологично оборудване;
■ познаване и разбиране на изискванията за документиране в условията на Добра Производствена Практика (GMP).
- Опит:
■ най-малко 2 години работа на подобна позиция във фармацевтично предприятие или в друга организация със сходна дейност е сериозно предимство;
■ практически опит в производството на лекарствени продукти.
- Езикови познания: английски език на много добро техническо ниво; руски език е предимство.
- Компютърни умения: отлично владеене на Word и Excel;
- Личностни качества: аналитично мислене, отговорност, инициативност, способност за работа в екип.

Компанията предлага:
- Динамична работа в стратегически отдел на една от водещите фармацевтични компании;
- Въвеждащо и съпътстващи обучения;
- Мотивиращо възнаграждение;
- Възможности за професионално развитие.

Ако позицията представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените по-горе изисквания, изпратете автобиография на e-mail: office@vetprom.bg