Технолог в лаборатория Твърди лекарствени форми

Софарма АД е един от водещите фармацевтични производители в България, известен със създаването на висококачествени лекарствени продукти. В стремежа си да е сред най-успешните фирми, компанията съчетава традициите на българската фармация с модерна бизнес етика и корпоративна отговорност към нуждите на обществото. Към момента, компанията търси да назначи:

Технолог в лаборатория Твърди лекарствени форми
в лаборатория „Твърди лекарствени форми“
Направление „Развитие и технологии на фармацевтични продукти“
Дирекция „Управление на качеството и регулаторното съответствие“

Месторабота: гр. София

Изисквания към кандидата:
• висше образование: магистър по фармация, химия, инженерна химия;
• минимум две години стаж във фармацевтично производство;
• познаване правилата за Добра производствена практика /GMP/ и на Регулаторни изисквания за разработване и регистрация на лекарствени продукти;
• познания за работа с лабораторна, полупромишлена и промишлена апаратура;
• познаването на статистическите методи за обработка и оценка на резултатите е предимство;
• английски език - писмено и говоримо;
• компютърна грамотност - MS Office.

Основни функции на длъжността:
• разработва, оптимизира, трансферира и валидира технологии за производство на готови лекарствени продукти;
• анализира и оценява резултатите от извършените дейности;
• изготвя стандартни оперативни процедури, работни инструкции, документация за трансфери и валидирания, документация за регистрация, пререгистрация, промени и обосноваването им, в съответствие с регулаторните изисквания за страната и чужбина, отговори по забележки на вътрешни и външни експерти;
• работи с DMS компютърна система.

Компанията предлага:
• отлични условия на труд в престижна и динамично развиваща се компания;
• възнаграждението се състои от заплата и социален пакет за позицията;
• работното място е в София, кв. Дървеница, бул. „Кл.Охридски“ 3.

Ако това предложение представлява интерес за Вас и считате, че отговаряте на изискванията, изпратете автобиография с актуална снимка на e-mail: work@sopharma.bg