Технолог развитие и внедряване

Лавена АД е български производител на натурално етерично масло от лавандула. Познавайки добре билките и процеса на извличане на ценни масла от тях, Лавена се превръща в опитен създател на качествени натурални продукти. През годините дейностите й се разширяват и постепенно към дестилериите се изграждат цехове за различни козметични продукти – кремове, шампоани, пасти за зъби и др. Непрекъснатият стремеж към развитие води компанията до следващо, по-високо ниво – производство на хранителни добавки и медицински изделия.
В момента Лавена АД търси да назначи:

Технолог развитие и внедряване
Месторабота: гр. Шумен

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
• Разработване и внедряване на нови продукти и технологии;
• Усъвършенстване на съществуващи продукти и технологии;
• Изготвяне на текуща документация, съгласно фирмени стандарти и процедури;
• Следене на нормативните документи и законови разпоредби, касаещи разработването, внедряването и производството на козметични продукти;
• Следене на технологичните новости в областта на козметиката.

ИЗИСКВАНИЯ:
• Висше образование с насоченост химия (козметика и етерични масла, химични технологии, фармация, биотехнологии или еквивалентна);
• Много добра компютърна грамотност;
• Работно ниво на владеене на английски език;
• Умения за делово общуване и кореспонденция;
• Инициативност и способност за вземане на самостоятелни решения;
• Организираност и умения за работа в екип;
• Познаването на козметичния бранш ще се счита за предимство;

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
• Възможност за професионално израстване;
• Работа в динамично развиваща се фирма с установени стандарти на работа.

Ако това предложение представлява интерес за Вас, изпратете актуална автобиография на e-mail: office@lavena.bg