Технолог - изготвяне на разтвори - Завод за лиофилни лекарствени форми

Софарма АД е един от водещите фармацевтични производители в България, известен със създаването на висококачествени лекарствени продукти. В стремежа си да е сред най-успешните фирми, компанията съчетава традициите на българската фармация с модерна бизнес етика и корпоративна отговорност към нуждите на обществото.
Към момента, компанията търси да назначи:

Технолог - изготвяне на разтвори - Завод за лиофилни лекарствени форми
Месторабота: гр. София

Описание на длъжността
- изготвяне и филтриране на инжекционни разтвори за лиофилни продукти при асептични условия в съответствие с изискванията на Добрата производствена практика;
- работи с аналитични везни, химически реактор, криостат и филтрационни системи в съответствие технологичната документация, СОП и изискванията на GMP;
- преди започване на работа проверява изправността на технологичното оборудване;
- изготвя рецептури и претегля активни и помощни вещества съгласно действащите регламенти;
- почиства технологичното обурудване, което се използва при изготвяне и филтриране на разтвори;
- записва данни в партидното досие.

Изисквания към кандидата:
- висше образование –специалност фармация, химия;
- готовност за работа на 3 сменен режим на работа;
- опита на подобна позиция е предимство.

Специфични изисквания:
- познаване правилата за добра производствена практика /GMP/;
- добро познаване на аналитична и технологична апаратура за изготвяне и филтриране на стерилни инжекционни разтвори;
- познаване основните правила за работа с лиофилни технологии;
- познаване на основните правила за поведение на персонала в помещение с контролирани параметри.

Ако това предложение представлява интерес за Вас и считате, че отговаряте на изискванията, изпратете автобиография с актуална снимка на e-mail: work@sopharma.bg