ТЕХНОЛОГ в лаборатория „Инжекционни лекарствени форми“

Софарма АД търси кандидати за длъжността

ТЕХНОЛОГ
в лаборатория „Инжекционни лекарствени форми“
Направление „Развитие и технологии на фармацевтични продукти“
Дирекция „Управление на качеството и регулаторното съответствие“

Месторабота: гр. София

I. Изисквания към кандидата:
• Висше образование: магистър по фармация, химия, инженерна химия
• Минимум две години стаж във фармацевтично производство.
• Познаване правилата за Добра производствена практика /GMP/ и на Регулаторни изисквания за разработване и регистрация на стерилни лекарствени продукти.
• Познания за работа с лабораторна, полупромишлена и промишлена апаратура
• Познаването на статистическите методи за обработка и оценка на резултатите е предимство
• Английски език - писмено и говоримо
• Компютърна грамотност - MS Office

II. Основни функции на длъжността:
• Разработва, оптимизира, трансферира и валидира технологии за производство на стерилни лекарствени продукти
• Анализира и оценява резултатите от извършените дейности
• Изготвя стандартни оперативни процедури, работни инструкции, документация за трансфери и валидирания, документация за регистрация, пререгистрация, промени и обосноваването им, в съответствие с регулаторните изисквания за страната и чужбина, отговори по забележки на вътрешни и външни експерти
• Работи с DMS компютърна система

Компанията предлага:
• Отлични условия на труд в престижна и динамично развиваща се компания
• Възнаграждението се състои от заплата и социален пакет за позицията
• Работното място е в София, кв. Дървеница, бул. „Кл.Охридски“ 3.

Ако това предложение представлява интерес за Вас, изпратете актуална автобиография на e-mail: work@sopharma.bg