Технолог в отдел „Изследване и развитие”

Вифарма е водещ производител в България, с дългогодишен опит в производството на хуманни и ветеринарни медикаменти. Продуктовото портфолио на Вифарма включва разрешени за употреба и представени на пазара повече от 100 лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба, козметични продукти и хранителни добавки, както и 44 запазени собствени търговски марки. Дружеството притежава сертификат за Системата за управление на качеството ISO 9001:2008 и сертификат за Добра производствена практика (GMP).

Вифарма търси да назначи на постоянна работа:

Технолог в отдел „Изследване и развитие”
Месторабота: гр. Радомир

Описание на длъжността:
• Разработва/участва в разработването на течни (инжекционни разтвори, капки и сиропи) и полутвърди лекарствени продукти за външна употреба (кремове, гелове, мази):
- избор и оптимизиране на състав (formulation);
- изпитвания за съвместимост (compatibility);
- избор на първична опаковка;
- разработване и оптимизиране на технология за производство в лабораторен мащаб (lab scale technology);
- изготвяне на цялата съпътстваща описаните по-горе дейности техническа документация (протоколи, доклади и др).
• Участва като водещ специалист в дейности по мащабиране и внедряване на технологии в производствени условия (scale up).
• Участва в дейности по валидиране и трансфер на технологии.
• Изготвя производствено-техническа документация (Technical Data Package) за нови продукти.
• Участва в окомплектоване на досиета на нови продукти за регистрация в част производство.
• Участва в разследвания при проблеми, възникнали в производството, с цел тяхното отстраняване.
• Изготвя и актуализира стандартни оперативни процедури за работа и проверка на технологичното оборудване в отдела.
• Участва в осъществяването на дейности, свързани с поддръжка на изправността и работния статус на технологичното оборудване в отдела.
• Има водеща роля при избора на суровини и доставчици при разработването на нови продукти.

Изисквания:
Образование: най-малко „бакалавър” в някоя от областите фармация, химия, биотехнология, биология или сродна подходяща.
Познания:
- Задълбочено познаване на принципите и подходите при разработване на течни и полутвърди продукти, както на използваното за целта технологично оборудване;
- Познаване и разбиране на изискванията за документиране в условията на Добра Производствена Практика (GMP).
Опит:
- Най-малко 2 години работа на подобна позиция във фармацевтично предприятие или в друга организация със сходна дейност е сериозно предимство;
- Практически опит в производството на течни и полутвърди продукти.
Езикови познания: английски език на много добро техническо ниво; руски език е предимство.
Компютърни умения: отлично владеене на Word и Excel;
Личностни качества: аналитично мислене, отговорност, инициативност, способност за работа в екип.

Компанията предлага:
- Работа в една от водещите фармацевтични компании
- Въвеждащо и съпътстващи обучения
- Мотивиращо заплащане
- Възможности за професионално развитие

Ако позицията представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените по-горе изисквания, изпратете автобиография на e-mail: office@vetprom.bg