Технолог химик

Фирма "Яна" АД е български производител на хавлиени изделия. За нуждите на производствената база на завод Панагюрище е обявявена свободна позиция за отговорна и прецизна личност на длъжност:

Технолог химик
Месторабота: гр. Панагюрище

Изисквания са:
- Завършено Висше образование (предимство са специалности: Органични химични технологии, Химия, Текстилна техника, Техника и технология на текстила и облеклото, Текстилна техника и технологии);
- Интерес и желание за развитие в областта;
- Внимание към детайлите;
- Опитът се счита за предимство.

Основни отговорности:
- Разработва производствени рецептури;
- Организира провеждането на лабораторни анализи, изпитания и други видове изследвания на суровини, материали и готова продукция за определяне на съответствието им на техническите условия и стандарти;
- Анализира и систематизира резултатите от лабораторните изпитания;
- Контролира правилното водене на документацията на лабораторията и своевременното оформяне на резултатите от анализа и изпитанията;
- Подпомага цялостният процес на работа в лабораторията.

При интерес към тази позиция, изпратете актуална автобиография, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4825036