Технолог - химик /Инспектор стоков контрол/

Във връзка с изпълнение на проект „Разширяване дейността на „Вилмар Контрол” ООД чрез осигуряване на заетост на безработни и неактивни лица”, административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-2960-C01 от 11.04.2017 г. по процедура BG05М9OР001-1.003 „Ново работно място 2015”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и националния бюджет на Република България, търси да назначи:

Технолог- химик
Месторабота: гр. Варна

Основни изисквания:

• Умения за работа в екип;
• Способност за работа в динамична среда;
• Отговорност и прецизност;
• Силно внимание към детайлите;
• Шофьорска книжка категория В ;
• Добро владеене на MS Office;
• Завършено средно образование – химия, се счита за предимство;
• Владеене на Английски и Руски език , се счита за предимство;
• Опит в извършването на инструментални анализи е предимство;
• Трудов стаж на подобна позиция е предимство.

Основни задължения:
- Талиманене / осъществяване на количествен контрол на броен товар;
- Осъществяване на стоков контрол при внос/износ на стоки;
- Заделяне и разработване на средни проби от товари/стоки.

Компанията предлага:
- Обучение съобразено с изискванията на позицията;
- Трудов договор и СО;
- Редовно месечно заплащане.

Ако тази обява представлява интерес за Вас, кандидатствайте като изпратите автобиография и актуална снимка на: office@vilmar-control.com

* Повече информация за дейността на компанията ще откриете на: http://www.vilmar-control.com/history_bg.htm