Технолог - химик

Ню Енерджи Системс ЕООД е иновативна компания създадена през 2007г. и осъществяваща дейност в областта на иновативни технологични процеси. Компанията търси да назначи:

Технолог - химик
Месторабота: гр. Стара Загора

Основни задължения и орговорности:

- подпомага правилното прилагане на технологията в производството;
- следи и управлява процеса от PLC автоматизирана система;
- разработва и допълва технологична информация;
- извършва периодични рутинни проверки;
- следи и ръководи дейността на обслужващия персонал.

Профил на кандидата:

- бакалавър или магистър – Органична химия или Инженер-химик;
- професионален опит на подобна позиция в химическата или петролната промишленост;
- познание в областта на системи за автоматично управление е предимство;
- организационни и управленски умения, умения за работа в екип и самостоятелно решаване на проблеми, инициативност.

Компанията предлага:

- атрактивно заплащане;
- реализация в динамична работна среда;
- фирмено обучение на процесите и системите, възможност за професионална реализация.

Ако проявявате интерес към това предложение и отговаряте на посочените изисквания, изпратете автобиография, актуална снимка и мотивационно писмо, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4125262